Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
Fleksible utdanningstilbud: NIFU finner at studentene er fornøyde og ser arbeidslivsrelevans, institusjonene er glad for den forløsende effekten slik finansiering har for fleksible tilbud, men alle ønsker seg varig finansiering.\nhttps://t.co/2Pz5IOr1e9

Postet:
2022-12-20 15:48:31

Delt innhold:
Studenter er fornøyde med fleksible studietilbud
85 prosent av studentene på fleksible og desentraliserte studietilbud er fornøyde med det faglige innholdet. Dette viser en ny rapport. Studietilbudene treffer godt på behovene til arbeidslivet og bidrar til at utdanning og kompetansepåfyll blir tilgje...