Person / Aktør:
Marit Knutsdatter Strand
Marit Knutsdatter Strand
Parti: SP

Innlegg:
No får vi betre kontroll med overføring av kunnskap https://t.co/mNTLaVEzzC

Postet:
2022-12-20 15:50:43

Delt innhold:
Kontroll av kunnskapsoverføring
Det er en økende erkjennelse av at norske teknologimiljøer utsettes for stadige forsøk på omgåelser av regelverket for eksportkontroll.