Beta
Søket ga 302 treff.
Kjersti Toppe
2023-11-29 22:56:44

Er eg for raus med pengane ? Forbausa over at Høgre legg seg på Frp - linja når det gjeld kutt til folkekirka. Husk på at trussamfunna også gjer mykje for utsette grupper i samfunnet , som er veldig kjærkomment i desse dagar.

Kjersti Toppe
2023-11-29 22:24:19

I dag har eg vore på reise i Agder: \n🍀Levekårskonferansen i Kristiansand, \n🍀besøk hos Blå Kors og jobbprosjektet CVidere\n🍀møte på Familiens hus i Lindesnes kommune.

Kjersti Toppe
2023-11-26 21:44:45

Det umenneskelege og grusomme skjedde her i våre gater, i vår by, for ikkje lenge sidan. Vi må ikkje tru at dette ikkje lenger angår oss. I kveld gikk eg i fakkeltoget for å minnast jødar som blei henta i husa sine på Møhlenpris denne novemberdagen for 81 år sidan. Å bekjempe antisemittisme, fordommar og rasisme er ikkje den jødiske minoriteten sitt ansvar. Det er vårt ansvar, vårt felles ansvar.

Kjersti Toppe
2023-11-25 10:28:46
Kjersti Toppe
2023-11-20 19:56:12
FN sin internasjonale barnedag
Kjersti Toppe
2023-11-19 17:14:51

Flott søndag i Bodø, med vigsling av Svein Valle som ny biskop i Sør- Hålogaland

Kjersti Toppe
2023-11-17 17:27:52
Photos from Barne- og familiedepartementet (Norge)'s post
Kjersti Toppe
2023-11-09 22:19:32
I dag er det 85 år sidan Krystallnatta.\n\nI Noreg er det plass til alle. Uansett kven du er, kor du kjem frå eller kva slags religion du har❤\n\nDiverre veit vi at fleire føler seg utryggje og opplever truande hendingar. Vi skal kjempe mot antisemittisme, rasisme og hat!\n\nNo arbeider regjeringa mellom anna med å lage ein ny handlingsplan mot antisemittisme.\n\nBarne- og familieminister Kjersti Toppe markerte Krystallnatta hos Det Mosaiske Trossamfunn i dag. \n\n– Regjeringa ønskjer at alle skal vere trygge i Noreg. Ikkje minst er det viktig at dei truande skal føle seg trygge. Mange jødar opplever no å bli trua. Det kan vi ikkje akseptere. Vi må unngå at situasjonen i Israel og Palestina øydelegg for fellesskapa våre i Noreg, seier barne- og familieminister Kjersti Toppe.
Kjersti Toppe
2023-11-09 22:15:46

Tilgjengelig barnehagar handler og om pris! Regjeringas store satsing på redusert barnehagepris er viktig for barn og foreldre !

Kjersti Toppe
2023-11-09 12:15:46
Svarer på Søgne-kritikk med Frp-stikk: - Ned som en skinnfell

Kommunen sa nei to ganger – nå skal (noen av dem) spørres igjen: - Veldig glad, sier kommunalminister Erling Sande (Sp).

Kjersti Toppe
2023-11-08 15:00:01

Eg ber Bufdir om å gjere ein ny gjennomgang av alle adopsjonsløyvene . Det er viktig for å ha tryggheit for forsvarlege adopsjonar.

Kjersti Toppe
2023-11-07 22:08:07
Fosterforeldre får klagerett

Fosterforeldre vil nå få mulighet til å klage på rammevilkårene til fosterforeldre i et fosterhjemsoppdrag. Det inkluderer blant annet økonomisk godtgjørelse og omfang av avlastning. – Dette er en sak vi har jobbet for og er svært fornøyd …

Kjersti Toppe
2023-11-07 21:45:15

I dag var vi ekstra ungdommelige i barne- og familiedepartementet - Takk til Elvina på 20 år som var med oss som « jobbskygge» i dag - artig å høyre om hennar arbeid i Ungt Entrepenørskap!

Kjersti Toppe
2023-11-04 18:42:32
Nå tar Toppe og Vedum oppgjør: Rister i kritikk av kirkebudsjett

BUDSJETT-LØFT: Sammen tar finansminister Trygve Slagsvold Vedum og livssynsminister Kjersti Toppe sats: De heiser frem et stort «vendepunkt» for kirkevern – og slår tilbake påstander om budsjett-tørke.

Kjersti Toppe
2023-11-04 10:11:34

Bufdir opplyste om si avgjer i går om å trekkje formidlingsløyvet for adopsjonssamarbeid med Madagaskar. Det er ei riktig avgjerd . Faren for korrupsjon er stor. Det er risiko for at adopsjonar ikkje skjer i samsvar med Haagkonvensjonen 1993 om vern av barn . Hensynet til barna og familiane skal alltid vere det viktigaste. Ein skal ha tillit til rettstryggleiken ved utanlandsadopsjonar til Norge. Ei ekstern gransking av utanlandsadopsjonar skal også bli gjennomført.

Kjersti Toppe
2023-11-02 22:13:58
Photos from Barne- og familiedepartementet (Norge)'s post
Kjersti Toppe
2023-11-01 19:17:55

Regjeringa inviterte i dag til dialogmøte med tru- og livssynssamfunn. Det var eit godt møte med ærlege innlegg om ei vanskeleg tid for mange. At vi i Norge allereie har god praksis og lang erfaring med samarbeid og dialog på tvers av trussamfunna , kjem ekstra godt med i desse tider.

Kjersti Toppe
2023-10-27 21:43:19

Eg brukar bunad på slottsmiddag. Det er veldig greit fordi då slepp eg å tenke på kjole. I går var eg også i Dagsnytt 18 i bunad, fordi debatten var rett før slottsmiddagen! I dag på SAS-flyet heim til Bergen, var det to veldig hyggelige flyvertar som gav meg sjokolade til kaffen enda eg ikkje hadde spurt om det, fordi dei syntes eg hadde så fin bunad på debatten i går 🙂 \nDette eg skriv om, er jo ein liten bagatell. Men det er gjerne dei små ting , eit vennlig ord i kvardagen, som gir glede. \nHa ei god...

Kjersti Toppe
2023-10-27 21:28:53
Kjersti Toppe
2023-10-27 13:37:13

Hjelmeland kommune og Årdal gamle kyrkje,🍀🍀

Laster...
Laster...