Person / Aktør:
Kjersti Toppe
Kjersti Toppe
Parti: SP

Innlegg:
Flott søndag i Bodø, med vigsling av Svein Valle som ny biskop i Sør- Hålogaland

Postet:
2023-11-19 17:14:51

Delt innhold:
Photos from Kjersti Toppe's post