Beta
Søket ga 303 treff.
Hadia Tajik
2022-05-17 14:31:23

God 17. mai 🌺🇳🇴🍦

Hadia Tajik
2022-03-04 13:37:34

Avslutter veka med positiv covid-test… 🤒\nDifor vart det heller ikkje ein siste tur til Kongen for meg i dag.\nHåper ro i helgen gjer at eg vert frisk. God helg 🌹

Hadia Tajik
2022-03-02 15:38:58

Feil jeg gjorde for 15 år siden, skygger nå over den jobben jeg gjør i regjering.\n\nMitt ansvar i regjeringen har blant annet vært å sette i gang en historisk opprydding i arbeidslivspolitikken, der arbeidstakernes rettigheter og forholdene på mange arbeidsplasser skal bli dramatisk forbedret. Dette fortjener vanlige arbeidsfolk i dag og ikke minst yngre generasjoner som skal inn i arbeidslivet.\n\nDette er selve kjernen i Arbeiderpartiets politikk, og er det vi alltid har stått for. Det var derfor vi ble dannet som folkebevegelse og parti. \nRegjeringen flytter makt til arbeidsfolk. I løpet av de første 100 dagene har vi fremmet forslag...

Hadia Tajik
2022-02-24 12:12:10

Lenge har me tenkt at verda er i ei utvikling med meir demokrati, handel og samarbeid. 🌍 No ser me fleire faretruande teikn som peiker i ei anna retning. Som mor gjer det meg uroleg for framtida, og eg tenker på alle familiane som no lev i uvisse på grunn av den folkerettstridige invasjonen av Ukraina frå Russland si side. Europa er no kasta inn i den mest alvorlege situasjonen sida andre verdskrig.\n\nFolk i Ukraina har mi djupaste medkjensle og solidaritet i den situasjonen dei heilt utan skuld no står i. 🕊

Hadia Tajik
2022-02-23 16:48:27

Jeg har et ønske om alltid å være etterrettelig i mitt politiske arbeid. Når jeg ikke klarer å innfri mine egne krav, vil jeg gjerne rydde opp i det. Jeg innbetaler derfor ekstra skatt for årene 2006-2010.\n\nVG har omtalt at jeg i dag ikke kan dokumentere utgiftene jeg hadde hos mine foreldre i 2006, da jeg ble tildelt pendlerbolig, og at jeg ikke oppdaterte informasjon til arbeidsgiver da jeg valgte å ikke benytte meg av leiekontrakten jeg hadde levert til dem.\n\nDette er mitt ansvar, ingen andres.\n\nJeg burde håndtert dette annerledes allerede da, ved å gi arbeidsgiver oppdatert informasjon. Det gjorde...

Hadia Tajik
2022-02-20 23:17:11

VGs sak om meg og pendlerboliger som avisen publiserte i kveld, skjønner jeg at blir omtalt. At det er 15 år siden, og jeg da var 23 år gammel, kunne vært tydeligere fremhevet.\n\nI motsetning til Aftenpostens presseskandale som jeg fortalte om fredag kveld, så er dette bare noe jeg må tåle å se på trykk.\n\nKort fortalt handler saken om følgende. Les og del den gjerne: \n\nJeg var 23 år og nettopp blitt politisk rådgiver i regjeringen og fikk pendlerbolig i Oslo.\n\nLeieforholdet VG omtaler ble aldri benyttet, fordi jeg heller valgte å oppholde meg hjemme hos mine foreldre der jeg tok...

Hadia Tajik
2022-02-18 22:26:45

I 12 år har jeg valgt å ikke ha pendlerbolig. Unntaket er tre måneder i 2019. Dette forsøker Aftenposten nå å lage en skandale av.\n\nHer er min versjon. Del den gjerne. 🌹\n\nAvisen har nå sagt at de vil publisere en sak om disse tre månedene, og gav meg en frist til kl. 22.00 i kveld for å gi sitater.\n \nGjennom de siste ukene har jeg hatt mye kontakt med dem. Jeg har forklart detaljert og inngående om livet mitt. Likevel vil de lage en sak som er egnet til å mistenkeliggjøre meg, og det helt uten grunn.\n \nI dag fikk...

Hadia Tajik
2022-02-16 11:01:33

Det er nok cowboy-verksemd i bilpleiebransjen no!\n\nRegjeringa innfører ei ny godkjenningsordning for bilpleie frå 1. juli. \nDå må dei useriøse verksemdene anten legge ned eller legge om, for å innfri krava.\n\nDette er viktig både for å sikre arbeidstakarrettar, men òg for å bekjempe den svarte økonomien i bransjen. \nFellesskapet går glipp av milliardar av kroner, fordi nokre kjeltringar vil spele med andres liv og helse.

Hadia Tajik
2022-02-15 19:48:51

Det er fleirtal på Stortinget for å fjerne den generelle adgangen til midlertidige stillingar!\n \nDet betyr at snart, med eit knips og eit pennestrøk, så er arven etter Frp sin arbeidsministar, Robert Eriksson, borte.

Hadia Tajik
2022-01-31 14:45:53

No starter arbeidet med tillitsreformen i NAV. Dette kjem ikkje til å vere ein enkel reform å gjennomføre. Den krev langsiktig arbeid. Nettopp difor er eg oppteken av at dei som jobbar i NAV sjølv og skal vere med på eige gjennomføringa, og at me vil gjere dette i fleire trinn.\n \nMålet er klart: Fagfolk må få tillit som fagfolk, og ikkje oppleve å bli detaljstyrt. Folk som treng tenestene til NAV skal oppleve å bli møtt av nokon som har tid til dei, og tilgang til verkemidlene som skal til for å hjelpe.

Hadia Tajik
2021-09-28 20:41:48

Sofia sonderer med to kosebamser på Hurdalssjøen hotell 🥰

Hadia Tajik
2021-09-23 07:33:21

Vonar at det kjem gode ting for landet utav samtalane ved Hurdalssjøen ☺️🌹 Eg er i alle fall førebudd.

Hadia Tajik
2021-09-16 08:56:38

Småbarnsliv: Det er å stå opp kl 06 med ein baby som synes soving er keisamt... Underhalde ho med tøys og prompelydar, og til slutt ta ho med ut for å sjå på at du kastar søppel medan du peikar på fuglar og seier «pip-pip-fugl!» eller peikar på ein hund og seier «voff-voff». 😬❤️

Hadia Tajik
2021-09-13 23:41:54

🤩🌹✊🏻

Hadia Tajik
2021-09-13 19:19:05

Me ser på Dagsrevyen, et sushi og ventar… 🤞🏻🌹

Hadia Tajik
2021-09-13 09:50:55

Det beste med valdagen? Det er at då er det ikkje meir me politikarar kan gjere. Så eg har hatt ein ekstra roleg morgon med desse to ❤️ No er valet heilt opp til deg. Godt val! 🌹

Hadia Tajik
2021-09-09 20:47:04

I går var eg på Stavanger Universitetssjukehus og møtte dyktige tilsette på kvinneklinikken. Arbeiderpartiet vil styrke føde- og barselomsorgen. Mellom anna vil me: 🌹 Gje meir pengar til føde- og barselavdelingane 🌹 Doble talet på utdanningsstillingar for jordmødre 🌹 Ha fleire i faste, heile stillingar som jordmødre i kommunane 🌹 Sørge for at alle som bur meir enn 90 min frå sjukehuset, kan få jordmor med i ambulansen 🌹 Sikre at kvinner som treng litt ekstra tid å kome seg på etter fødsel, får den tida før dei vert utskrivne av sjukehuset Ps. Den nydelege babyen heiter Arne - og...

Hadia Tajik
2021-09-07 21:03:10

Eg har forhåndsstemt!🌹 Gjer det du og! Forhåndsstemme kan du gjere fram til 10. sept. Etter dét er det valdagen 13. september som gjeld.

Hadia Tajik
2021-09-04 19:36:21

Farga Hedmark raudt i dag, ilag med mellom anna Anette Trettebergstuen og Lise Selnes 🤩

Hadia Tajik
2021-09-04 10:42:55

Arbeiderpartiet vil satse på psykisk helse. Her kan du høyre meir om kva me vil gjere:

Laster...
Laster...