Beta
Søket ga 2 treff.
Helse- og omsorgsdep
2018-06-26 15:18:22

Det har tatt tid. Men holdningene til mennesker med rusproblemer har endret seg. Når vi slutter å straffe mennesker for bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk – vender vi ryggen til de gamle holdningene for godt. #verdensnarkotikadag https://t.co/Kx3VECbWmh

Det er holdninger som har gjort det tyngre å leve med rusavhengighet. Det er holdninger som har gjort det tyngre å komme seg bort fra rusavhengighet. Det har tatt tid. Altfor lang tid. Men holdningene til mennesker med rusproblemer har endret seg. I samfunnet. I helsetjenesten. Når vi slutter å straffe mennesker for bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk – vender vi ryggen til de gamle holdningene for godt. #verdensnarkotikadag

Laster...
Laster...