Person / Aktør:
Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)
Helse- og omsorgsdepartementet (Norge)

Innlegg:
Det er holdninger som har gjort det tyngre å leve med rusavhengighet. Det er holdninger som har gjort det tyngre å komme seg bort fra rusavhengighet. Det har tatt tid. Altfor lang tid. Men holdningene til mennesker med rusproblemer har endret seg. I samfunnet. I helsetjenesten. Når vi slutter å straffe mennesker for bruk og besittelse av rusmidler til eget bruk – vender vi ryggen til de gamle holdningene for godt. #verdensnarkotikadag

Emneknagger:

Postet:
2018-06-26 15:16:01

Delt innhold:
Fra straff til hjelp – den nye rusreformen
Kjære venner! Det er fint å være sammen med dere. Det er det alltid. Å møte dere er som å møte gamle venner. Venner som er opptatt av det samme. Venner som kan diskutere og utfordre hverandre. I dag skal jeg fortelle om den nye ruspolitikken og den...