Beta
Søket ga 8 treff.
Rødt
2022-11-28 08:11:39

28. november 1994 sa et flertall i Norge for andre gang nei til EU. Likevel ser vi i dag at EUs energibyrå Acer dikterer kraftpolitikken vår, at EUs fjerde jernbanepakke tvinger oss til å splitte opp og privatisere jernbanen, og at EUs prinsipper om fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft har skapt en situasjon der arbeidstakere underbyr hverandre i håp om å få jobb i Norge.\n\nNå er det på tide at våre folkevalgte gjenvinner råderetten over disse viktige politikkområdene. Det er på tide å ta tilbake kontrollen.\n\n#tatilbakekontrollen #neitileu #utaveøs

Rødt
2021-11-30 20:22:02

Hvem syns du bør bestemme over norsk energipolitikk, arbeidslivspolitikk og transport: EU eller norske folkevalgte? Dette innlegget bør du få med deg! Stortinget 25.11.21 #utaveøs

Rødt
2021-10-08 17:49:29

Silje Kjosbakken forklarer hvordan EU påtvinger oss oppsplitting og privatisering av jernbanen gjennom EØS-avtalen i en fersk episode av 💬 Kort oppsummert. #kortoppsummert #privatisering #jernbane #utaveøs

Rødt
2021-08-31 17:03:27

🔥 Bjørnar Moxnes legger ingenting i mellom når han snakker om EØS-avtalen. Denne må du få med deg! #EØS #utaveøs

Rødt
2021-05-05 12:05:33

Dette innlegget om EØS er blant de mest engasjerende sakene på nett denne uka. Verdt å få med seg: https://t.co/FfMgxGBZDr #utaveøs

Rødt
2021-04-26 19:34:18

Vi må føre en politikk som gir lokalsamfunnene våre flere arbeidsplasser, verdiskaping, sysselsetting, og liv – framfor en politikk som sender råvarer og arbeid ut av landet. Derfor vil Rødt ha Norge ut av EØS-avtalen. #utaveøs

Rødt
2021-04-02 09:07:43

Rødt vil at norske folkevalgte skal bestemme over norsk arbeidsliv, velferdstjenester og energipolitikk. Derfor vil vi erstatte EØS-avtalen med en handelsavtale. #utaveøs

Rødt
2021-01-05 08:02:29

Britenes brexitavtale viser at det går an å framforhandle avtaler med EU som bedre ivaretar demokrati og nasjonal selvbestemmelse enn EØS-avtalen. #utaveøs #jatilfolkestyre

Laster...
Laster...