Beta
Søket ga 9 treff.
SV
2022-05-25 10:21:05

RT @UNICEFNorge: Det er ikke nå vi skal kutte i bistanden, når råvareprisene øker, mennesker sulter og Afrikas Horn som opplever en ekstrem tørke. @SVparti lover å kjempe i forhandlingene sier nestleder Kirsti Bergstø #revidert #rnb2022 https://t.co/E0UZ7KowS8

Olje- og energidep
2022-05-12 15:41:53

Regjeringa foreslår å løyve 65 millionar kroner til kartlegging av havbotnen i utlysingområda. Det blir også foreslått ei løyving på 10 millionar kroner for å kartleggje korleis eksisterande og nye næringar påverkar kvarandre og økosystema #RNB2022 https://t.co/WJWdf99jqf

Olje- og energidep
2022-05-12 15:41:05

Regjeringa foreslår 10 millionar kroner i auka løyvingar for å styrkje kunnskapen og kapasiteten til å analysere kraftmarknaden og energisystema. I tillegg skal det utviklast framtidige kraftmarknadsmodellar #RNB2022 https://t.co/LO2KUCVTX0

Olje- og energidep
2022-05-12 15:33:44

Regjeringa sitt anslag for statens netto kontantstraum frå petroleumsverksemda i 2022 er i revidert nasjonalbudsjett anslått til 933 milliardar kroner. Det er om lag 646 milliardar kroner meir enn i fjor #RNB2022 https://t.co/nZKOBBqB54

Nærings&fiskeridep
2022-05-12 12:44:49

– Havnæringane skal videreutviklast for å sikre berekraftig verdiskaping i framtida, seier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. @Havforskningen #RNB2022 \nhttps://t.co/GZ9luIDRnU

Justisdepartementet
2022-05-12 12:36:18

Den barnefaglige kompetansen i asylmottakene styrkes: https://t.co/Z4ke8Ah7pr #rnb2022

Forsvarsdepartement
2022-05-12 11:16:43

– Justeringane vi foreslår i RNB er knytte til nasjonal beredskap og kjem i tillegg til tiltaka i «Ukraina-proposisjonen». Vi legg vekt på å styrka heimleg beredskap no, seier forsvarsminister @Bjornarildgram \n– Styrket hjemlig beredskap - https://t.co/fHPBjBxg5X  #RNB2022

Olje- og energidep
2022-05-12 11:07:43

Regjeringa foreslår ei finansieringsløysing som legg til rette for at bygginga av CO2-fangstprosjektet ved avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud kan starte i 2022. Det gir ein årleg CO2-reduksjon på inntil 400 000 tonn frå 2026 #RNB2022 https://t.co/y7qv3NNpDB

Her finn du Olje- og energidepartementet sine pressemeldingar i samband med revidert nasjonalbudsjett. I år blir revidert nasjonalbudsjett lagt fram på same dag som nynorskdagen, og difor er alle pressemeldingane våre om det reviderte budsjettet på nynorsk🥳 God lesnad! #RNB2022

Laster...
Laster...