Beta
Søket ga 6 treff.
Espen Barth Eide
2022-04-08 12:56:32

@Mohnitor @Regjeringen @oeddep @terjeaa Helt enig, @Mohnitor, på høy tid - men nå gjør vi det endelig, slik både #Klimarisikoutvalget og #Klimaomstillingsutvalget anbefalte. Vi presiserer også at dette skal gjøres med bruk av scenarioer hvor minst ett skal legge en 1,5C-bane til grunn. #TCfD @kldep @oeddep

Espen Barth Eide
2021-10-14 23:17:42

@VVandvik @kldep @oeddep @NFdep @landbrukogmat @samferdselsdep Videre slår #Hurdalsplattformen fast at vi skal lage naturbudsjetter og utrede #naturrisiko etter modell av #klimarisikoutvalget. Samt at vi skal ha et nasjonalt mål om, og en strategi for, å øke den naturlige karbonlagringen i norsk natur.

Espen Barth Eide
2021-06-10 14:14:16

@AageB @PepsiGro @Equinor Sant, utfallet følger jo av summen av alles adferd. Men akkurat her er poenget ikke om det er @Equinor sin jobb, men å spørre som #klimarisikoutvalget anbefalte: hva skjer med oss/mitt land/mitt selskap hvis verden faktisk lykkes i å nå de målene som er satt? #omstillingsrisiko

Espen Barth Eide
2018-12-13 17:31:37

@halvardhraavand @Arbeiderpartiet Oljesektoren må, som alle andre sektorer, stresstestes mot klimarisiko slik #klimarisikoutvalget helt riktig påpeker. Og ja, det er på tide med en ny petroleumsmelding.

Espen Barth Eide
2018-12-13 17:24:02

@halvardhraavand @Arbeiderpartiet Oljesektoren må, som alle andre sektorer, stresstestes mot klimarisiko slik #klimarisikoutvalget helt riktig påpeker. Og ja, det er på tide med en ny petroleumsmelding.

Espen Barth Eide
2018-12-12 13:38:56

Følger fremleggelsen av #klimarisikoutvalget fra #COP24 i Katowice. Viktig budskap fra utvalget: i stedet for kun å se på hvordan ulike politikkområder vil påvirke klimaet, bør vi begynne å se mot hvordan hver sektor bør se ut i fornybarsamfunnet, og organisere oss deretter.

Laster...
Laster...