Person / Aktør:
Rødt

Innlegg:
Nav utbetaler arbeidsavklaringspenger (AAP) og dagpenger hver 14. dag. To til tre ganger i året får AAP-mottakere derfor tre utbetalinger som faller på samme måned, og mister derfor bostøtten. Dette problemet må løses! Enig?\n\n#kortoppsummert #arbeidsavklaringspenger #arbeidsavklaring #bostøtte

Emneknagger:

Postet:
2022-12-22 19:05:21