Beta
Søket ga 3 treff.
Jenny Klinge
2023-10-10 08:20:05

Nettopp delteke på ein spennande konferanse om kunstig intelligens KI(AI) og kva lovverk som bør på plass for å regulera teknologien. \nDiskusjonane var intense, og det er klart at KI veks i ein rasande fart. \nPotensialet er enormt, spesielt innan helse, forsking og utdanning. Men kven har eigentleg ansvar når KI tek avgjerder, og vil det føra til auka sosiale forskjellar? \n\nVeldig interessante spørsmål som krev grundig vurdering. Me må finna ein balanse mellom å utnytta KI's potensiale og sikre ansvarleg bruk. Ei spennande tid me lever i! \n\n#AI #teknologi #ansvar #sosialeforskjeller #barcelona #Technology Assessment (EPTA) network». #EPTA #KI

Samferdselsdep
2019-10-20 12:29:01

RT @AvinorANS: Aviation history was made today when the Remote Tower Centre in Bodø, Norway went live and guided the first commercial passenger flight to the Arctic airport Røst via the new technology. #aviation #technology #remotetowers #samferdsel #luftfart #digitaltskifte #digitalisering https://t.co/o860ag2Cz6

Den norsk ambassadøren til EU, Rolf Einar Fife, har på vegne av Norge signere to deklarasjoner på Digital Day i Brussel 9. april: Declaration on Women in Digital and the Declaration of cooperation on advancing digitisation of cultural heritage.

Laster...
Laster...