Beta
Søket ga 2 treff.
Jenny Klinge
2023-10-10 08:20:05

Nettopp delteke på ein spennande konferanse om kunstig intelligens KI(AI) og kva lovverk som bør på plass for å regulera teknologien. \nDiskusjonane var intense, og det er klart at KI veks i ein rasande fart. \nPotensialet er enormt, spesielt innan helse, forsking og utdanning. Men kven har eigentleg ansvar når KI tek avgjerder, og vil det føra til auka sosiale forskjellar? \n\nVeldig interessante spørsmål som krev grundig vurdering. Me må finna ein balanse mellom å utnytta KI's potensiale og sikre ansvarleg bruk. Ei spennande tid me lever i! \n\n#AI #teknologi #ansvar #sosialeforskjeller #barcelona #Technology Assessment (EPTA) network». #EPTA #KI

Ingvild Kjerkol
2019-06-06 23:53:54

RT @NTNU_ISM: Hva er den viktigste globale folkehelseutfordringen i dag? Bli med på Folkehelsepolitikk og sosial ulikhet 18. juni, med faginnlegg og debatt https://t.co/pZh5Fcxoqy #BigChallenge @NTNU #folkehelse #sosialeforskjeller https://t.co/DfROaJyytG

Laster...
Laster...