Beta
Søket ga 7 treff.
Linda H. Helleland
2023-11-21 07:44:38

Høyre lanserer 40 tiltak for kunstig intelligens. Tiltakene skal bidra til at KI brukes på en trygg og verdifull måte.\n\nVi vil bl.a. etablere et KI-råd (likt dagens Bioteknologiråd) @Alltinget #KI #AI\n\nTakk til ekspertgruppen for et verdifullt arbeid! \nhttps://t.co/dk6kUiOwsI

Jenny Klinge
2023-10-10 08:20:05

Nettopp delteke på ein spennande konferanse om kunstig intelligens KI(AI) og kva lovverk som bør på plass for å regulera teknologien. \nDiskusjonane var intense, og det er klart at KI veks i ein rasande fart. \nPotensialet er enormt, spesielt innan helse, forsking og utdanning. Men kven har eigentleg ansvar når KI tek avgjerder, og vil det føra til auka sosiale forskjellar? \n\nVeldig interessante spørsmål som krev grundig vurdering. Me må finna ein balanse mellom å utnytta KI's potensiale og sikre ansvarleg bruk. Ei spennande tid me lever i! \n\n#AI #teknologi #ansvar #sosialeforskjeller #barcelona #Technology Assessment (EPTA) network». #EPTA #KI

Kommunal- og moddep
2021-03-08 12:23:48

Fire prosjekter er klar for den regulatoriske sandkassen til @Datatilsynet .- Jeg ser frem til å følge prosjektene, som vil bidra til å løse viktige utfordringer i samfunnet og være til nytte for enkeltpersoner i ulike livsfaser, sier @Lindacath .https://t.co/04YoUF2JQT #AI #KI

Linda H. Helleland
2020-10-16 21:43:13

RT @DigitalNorway: Dette ligger tett opp til kjernen av det vi jobber med hver eneste dag: Å skape verdi for norsk næringsliv gjennom å anvende data og digitale tekn. med spesiell fokus på bruk av #KI! Vi er med i 2 søknader - en med @SINTEF & @NTNU - og en med @NCESmart, @ife_norway & @UniOslo😀

Nikolai Astrup
2020-02-05 19:39:02

RT @AnneBorgNTNU: «Regjeringen vil legge til rette for at Norge skal ha infrastruktur for #KI i verdensklasse». @kattabr på @Lerchendal. @NTNU er klar til å bidra med vår kompetanse. Også på @km_dep sitt innspillmøte i dag. @MonicaRolfsen @SchjolbergIngri @TorilHernes @Lindacath @nikolaiastrup https://t.co/Sq1MrEdS7v

Nikolai Astrup
2020-01-14 15:37:54

RT @Unit_dir: @nikolaiastrup @Ygeman Unit tar utfordringen, @nikolaiastrup! Vi skal både heve egen kompetanse på kunstig intelligens og bruke det aktivt i å utvikle bedre tjenester for forskning og høyere utdanning. #KI #AIChallenge

Nikolai Astrup
2020-01-14 11:28:45

RT @jarottingen: @nikolaiastrup @Ygeman Gratulerer med fremleggelsen av en ambisiøs #KI-strategi. @forskningsradet tar #KI-utfordringen, og utfordrer hele virkemiddelapparatet til å gjøre det samme @InnovasjonNorge @siva_sf @doganorway @Romsenteret @Eksportkreditt @sprakradet

Laster...
Laster...