Beta
Søket ga 381 treff.
Kristelig Folkeparti
2022-12-28 09:00:12

Vi blir stadig varslet om nye strømprisrekorder🔌 I Norge er strøm et nødvendighetsgode, som vi alle trenger! Det skulle derfor bare mangle at man fra politisk hold gjorde mer for å dempe de sterke usosiale utslagene som høye strømpriser gir❌ Vi kan ikke ha det slik at folk fryser til jul!\n\n✅KrF foreslår en forsterket strømstøtte på 100 pst. kompensasjon for strømpriser over 50 øre per kWt for husholdningene. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-12-26 09:00:07

Regjeringen gjør valgfrihet til et privilegium kun for de rike når de kutter støtte til friskoler. Skolenes store ekstrakostnader må dekkes inn ved høyere skolepenger, dårligere tilbud til elevene eller i verste fall nedleggelse.\n\nFriskoler truer ikke den offentlige skolen, men er tvert imot et viktig supplement. Elever er ulike, da trenger vi også ulike skoler.\n\nÅ kutte til friskoler er ingen «rydde-jobb» som Arbeiderpartiet kaller det. Det er smålige ideologiske kutt som går aller mest ut over skolehverdagen for friskoleelever og familienes valgfrihet. Enig?

Kristelig Folkeparti
2022-12-24 09:00:07

En riktig god jul til deg og dine fra KrF-leder Olaug Bollestad🎄🌟 Ta vare på hverandre❤️

Kristelig Folkeparti
2022-12-21 11:29:06

Årets julegave fra regjeringen til landets eldre er at de mister en viktig stemme for deres rettigheter og meninger❌ Eldreombudet ble sagt opp i statsråd i går og må gå av i løpet av 2023. Et smålig og uforståelig kutt bare halvannet år etter at ombudet ble opprettet.\n\nI Norge bor det mange hundretusener av eldre mennesker. Mange av dem er friske og spreke og kommer seg gjennom store deler av alderdommen uten spesiell hjelp fra det offentlige. Det finnes likevel fortsatt mye som må gjøres i Norge for å skape et bedre og mer aldersvennlig samfunn. Og våre eldre fortjener...

Kristelig Folkeparti
2022-12-20 09:58:15

KrF-gjennomslag! Regjeringen foreslo i statsbudsjettet å kutte strømstøtten til landbruket fra 60 000 kWt til 20 000 kWt. Dette var fryktelig skuffende og ville også ført til mindre norsk matproduksjon❌ KrF har gjentatte ganger løftet dette både i stortinget og til statsråden. I dag valgte endelig regjeringen å følge KrFs forslag i å beholde taket på strømstøtten til landbruket på 60 000 kWt. Norsk landbruk trenger som alle andre forutsigbarhet! Det er altså bare 12 dager til regjeringens forslag om kraftig kutt ville blitt innført. Det er det motsatte av forutsigbarhet. Dette skjedde altså ikke en dag for tidlig, men...

Kristelig Folkeparti
2022-12-15 10:10:16

Human-Etisk Forbund i Hamar mener at korset kan virke «påtrengende og truende» for dem som ikke tilhører et utvalgt livssyn og ber kirken fjerne korset❌ Dette mener KrF er useriøst. Norge er livssynsåpent, ikke livssynsnøytralt - og religiøse symboler er ikke farlige! Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-12-13 12:38:09

Igjen blir vi varslet om nye strømprisrekorder🔌 I Norge er strøm et nødvendighetsgode, som vi alle trenger! Det skulle derfor bare mangle at man fra politisk hold gjorde mer for å dempe de sterke usosiale utslagene som høye strømpriser gir❌ Vi kan ikke ha det slik at folk fryser til jul!\n\n✅KrF foreslår en forsterket strømstøtte på 100 pst. kompensasjon for strømpriser over 50 øre per kWt for husholdningene. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-12-09 12:11:26

Når ungdom forteller at narkotika normaliseres og rusmidler som kokain har blitt vanlig, bør alle alarmklokker ringe hos politikerne som presser på for avkriminalisering❌ Vi må forebygge at ungdom får rusproblemer, da er det ikke solidarisk å overlate folk som trenger oppfølging og hjelp til seg selv! Det er sjansespill med unge menneskers liv.\n\nKrF mener det er fullt mulig at besittelse og bruk narkotika fortsatt er straffbart, samtidig som samfunnet justerer hvilke reaksjoner tungt rusavhengige skal bli møtt med. Disse menneskene må vi kjempe for å sikre god helsehjelp og oppfølging. Hvordan skal vi hjelpe hvis vi fratar politiet virkemidler...

Kristelig Folkeparti
2022-12-08 15:36:14

For KrF er et mangfold av aktører og muligheten til å velge behandlingstilbud viktig å bevare‼️ I dag behandler stortinget regjeringens forslag om å avvikle fritt behandlingsvalg. \n\nI en tid hvor helsevesenet er enormt presset, mener KrF dette er feil vei å gå❌ Vi er særlig bekymret for overgangen, og hva som vil skje med pasientene som risikerer å bli stående mellom to tilbud. \n\nDe ideelle aktørene er viktige, og både samfunnet og pasientene tjener på at alle gode krefter bidrar! Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-12-07 10:40:50

Dessverre er barnas fritidsaktiviteter noe av det første som ryker når økonomien strammer seg til hos foreldrene. Det er det vi ser nå😢 Fra politisk hold må vi sikre at alle barn kan delta på en fritidsaktivitet, ikke bare øvre middelklasse‼️ Derfor er det uforståelig at regjeringen reverserte utrullingen av fritidskortet, som ville gitt alle barn 2000kr til bruk på en fritidsaktivitet. Regjeringen burde snu, og gjeninnføre fritidskortet! Er du enig? \n\nHer kan du lese mer om hvor alvorlig situasjonen er i ferd med å bli: https://www.aftenposten.no/oslo/i/4oOg4g/mener-idretten-er-i-ferd-med-aa-bli-for-oevre-middelklasse-vi-staar-i-fare-for-aa-gi-opp-deler-av-befolkningen

Kristelig Folkeparti
2022-12-05 16:46:44

Gratulerer så mye med frivillighetens dag! I år er det særlig mange som har fått oppleve verdien av en sterk frivillighet - ved at mange gode krefter stiller opp for de som har det ekstra vanskelig. Mange enkeltmennesker bruker sin fritid og engasjement på frivillig arbeid. Tusen takk for din verdifulle innsats💛

Kristelig Folkeparti
2022-12-05 14:56:03

I KrFs alternative budsjett øker vi barnetrygden med 3,5 mrd kr! Det ville gitt alle familier om lag 4000 kr årlig per barn‼️💛 Vi vet at det er mange familier som nå opplever at det er mer krevende økonomisk nå på grunn av økt rente og priser på strøm, mat og drivstoff. Barnetrygden er det mest treffsikre enkelttiltaket vi har for å kunne hjelpe i denne situasjonen💪 Det er derfor ekstra spesielt at regjeringen og SV ikke øker den kraftig. Er du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-12-05 10:16:19

Folk og familier opplever en kraftig vekst i levekostnadene❌ Økte priser på strøm, mat, drivstoff og stigende rente gjør det vanskelig å få endene til å møtes. \n\nDessverre reiser både regjeringens budsjettforlik med SV spørsmål om vi har tatt alt dette alvoret innover oss. \n\nKrFs viktigste prioriteringer i vårt alternative budsjett er å stille opp for folk å familier som nå sliter🤝🏼 Det betyr en bedre, mer effektiv og rettferdig strømstøtte og en kraftig økning av barnetrygden✅ Det vil være en reell og viktig hjelp!\n\nEr du enig?

Kristelig Folkeparti
2022-12-02 13:07:04

I KrFs alternative budsjett tar vi de store, nødvendige politiske grepene! Vi vil forsterke strømstøtteordningen og øke barnetrygden kraftig‼️ Det er hverdagen folk sliter med nå når prisene stiger som de gjør. Disse to store prioriteringene ville gitt familiene en drahjelp med økonomien. Dessverre gjør ikke regjeringen noen av delene.

Kristelig Folkeparti
2022-12-01 10:18:03

I år kan du se Olaug i årets nye humorkalender på NRK😍 I 24 Stjerners Julekalender konkurrerer hun mot mange andre kjente fjes om å bli årets julestjerne🌟 Skal du følge med? Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Kristelig Folkeparti
2022-11-29 12:24:53

Regjeringen har glemt de eldre. De legger ned eldreombudet, gir ikke en krone til nye sykehjemsplasser og heller ingen økning i minstepensjonen. For KrF er dette uakseptabelt - i vårt alternative budsjett retter vi opp igjen disse grepene og prioriterer en trygg eldreomsorg!\n\nNorge får stadig flere eldre, og de fortjener en god og trygg eldreomsorg. For å møte fremtidens behov trenger vi sterk vekst på sykehjemsplasser og omsorgsboligtilbud fremover. KrF opprettholder tilskuddet til bygging av sykehjemsplasser i kommunene, og vi legger på 1000 nye! \n\nEnslige minstepensjonister er blant de i samfunnet vårt som har aller minst. Når utgiftene har steget...

Kristelig Folkeparti
2022-11-28 15:57:26

Regjeringen har gjort Norge til en uforutsigbar plass å investere gjennom et skattesjokk for næringslivet❌ KrF mener forutsigbar økonomisk politikk er viktig for å sikre trygghet for arbeidsplasser og bedrifter. Derfor må næringen reelt involveres i de politiske prosessene ved slike store endringer. I KrFs alternative statsbudsjett gjør vi en rekke grep for å sikre forutsigbarhet for næringslivet!\n\nKrF er også kritisk til regjeringens forslag om økt arbeidsgiveravgift for lønn over om lag 700 000 kroner. Et sysselsettingsfiendtlig forslag fordi det gjør arbeidskraften dyrere for små og store bedrifter over hele landet. Derfor prioriterer KrF å gå imot forslaget.

Kristelig Folkeparti
2022-11-24 11:19:15

Helsevesenet i Norge er under sterkt press og regjeringen styrer mot krise. I KrFs alternative budsjett prioriterer vi betydelige midler for å demme opp for den krevende situasjonen våre helsearbeidere står i nå. Blant annet styrker vi sykehusene med 1 milliard!

Kristelig Folkeparti
2022-11-23 15:52:47

Vanlige folk og familier her hjemme sliter med en kraftig vekst i levekostnadene. Økte priser på strøm, mat, drivstoff og stigende rente gjør det vanskeligere for folk å få endene til å møtes. Over 400 000 husholdninger sliter nå økonomisk, og stadig flere trenger hjelp av frivillige organisasjoner som leverer ut gratis mat. \n\nFor å møte denne situasjonen kreves at det gjøres krevende prioriteringer og at det tas kraftfulle politiske grep. KrFs viktigste prioriteringer i dette budsjettet er å stille opp for folk og familier her hjemme som sliter i møte med økte levekostnader er, og at Norge skal ta...

Kristelig Folkeparti
2022-11-17 09:49:23

KrF på 4,6% på fersk måling😍 Bli med på laget du også! https://krf.no/blimedlem

Laster...
Laster...