Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
For KrF er et mangfold av aktører og muligheten til å velge behandlingstilbud viktig å bevare‼️ I dag behandler stortinget regjeringens forslag om å avvikle fritt behandlingsvalg. \n\nI en tid hvor helsevesenet er enormt presset, mener KrF dette er feil vei å gå❌ Vi er særlig bekymret for overgangen, og hva som vil skje med pasientene som risikerer å bli stående mellom to tilbud. \n\nDe ideelle aktørene er viktige, og både samfunnet og pasientene tjener på at alle gode krefter bidrar! Er du enig?

Postet:
2022-12-08 15:36:14