Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Regjeringen gjør valgfrihet til et privilegium kun for de rike når de kutter støtte til friskoler. Skolenes store ekstrakostnader må dekkes inn ved høyere skolepenger, dårligere tilbud til elevene eller i verste fall nedleggelse.\n\nFriskoler truer ikke den offentlige skolen, men er tvert imot et viktig supplement. Elever er ulike, da trenger vi også ulike skoler.\n\nÅ kutte til friskoler er ingen «rydde-jobb» som Arbeiderpartiet kaller det. Det er smålige ideologiske kutt som går aller mest ut over skolehverdagen for friskoleelever og familienes valgfrihet. Enig?

Postet:
2022-12-26 09:00:07