Person / Aktør:
Kristelig Folkeparti
Kristelig Folkeparti
Parti: KRF

Innlegg:
Årets julegave fra regjeringen til landets eldre er at de mister en viktig stemme for deres rettigheter og meninger❌ Eldreombudet ble sagt opp i statsråd i går og må gå av i løpet av 2023. Et smålig og uforståelig kutt bare halvannet år etter at ombudet ble opprettet.\n\nI Norge bor det mange hundretusener av eldre mennesker. Mange av dem er friske og spreke og kommer seg gjennom store deler av alderdommen uten spesiell hjelp fra det offentlige. Det finnes likevel fortsatt mye som må gjøres i Norge for å skape et bedre og mer aldersvennlig samfunn. Og våre eldre fortjener en vaktbikkje!\n\nDet kan dreie seg om det digitale utenforskap hvor mange eldre som tidligere har opplevd mestring på mange fronter plutselig kjenner på et enormt utenforskap når man skal gjøre enkle ting som å kjøpe en bussbillett eller komme seg inn på nettbanken.\n\nI 2020 ble eldreombudet opprettet. Mandatet er gitt i eldreombudsloven hvor det står at Eldreombudet skal fremme eldres interesser på alle samfunnsområder, enten det handler om aldersdiskriminering i arbeidslivet, digitalt utenforskap eller underernæring på sykehjem.\n\nDet har bare gått halvannet år med denne viktige funksjonen og nå vil altså regjeringen legge ned ombudet!\nRegjeringen viser til at de eldre kan få hjelp fra andre funksjoner som for eksempel pasient- og brukerombudet. Det regjeringen må forstå er at du ikke automatisk er en pasient bare fordi du er litt opp i årene.\n\nEldreomsorg starter ikke i det man først benytter seg av en tjeneste kommunehelsetjenesten. Eldreomsorgen starter med forebygging, med god tilrettelegging for et aldersvennlig samfunn. På den måten kan også behovet for helsehjelp forebygges. De eldre trenger en vaktbikkje. De trenger en som taler deres sak og som er dedikert til å skape et aldersvennlig samfunn for det fortjener våre eldre.\n\nDette er i det store bildet hadde vært en liten sak for regjeringen å snu. Dessverre gjorde de ikke det.

Postet:
2022-12-21 11:29:06