Beta
Søket ga 1100 treff.

For ei lita stund sidan var det tre stader på Jæren ein kunne få seg nytt pass. Så slo ein saman tre lensmannskontor til eit - for å kunne gje betre tenester... No er planen at 60 000 innbyggarer på Jæren ikkje lengre skal kunne få nytt pass på Bryne - men må reise til Sandnes eller Egersund. På Høgresk og FrPesk heiter dette effektivisering og robust. På Senterpartisk heiter dette sentralisering og flytting av tenester bort frå folk. #nærpolitireformen

Nytt håp for 700 norske sjøfolk. Flertallet i næringskomiteen drar i nødbremsen for regjeringens forskriftsendringer for å bytte ut norske sjøfolk med dårligere betalte utlendinger på Color Lines ferjer mellom Oslo og Kiel. FrP som har vært høye og mørke i denne saken svikter sjøfolkene grovt og vil ikke engang være med på å få et skikkelig beslutningsgrunnlag. Her er konklusjonen på flertallets merknad: "Ut fra en samlet vurdering mener flertallet derfor at det er naturlig at regjeringen foretar en samlet gjennomgang av forutsetningene som er blitt lagt til grunn for den varslede endringen av fartsområdeforskriften for utenriksferger, og legger...

Avgifter er like for alle enten du er fattig eller rik. Skatt betaler vi etter evne og er langt mer rettferdig. Uforståelig at Frp er så ivrige på å øke avgifter. Og Siv Jensen hadde ingen smertegrense på hvor høy bensinpris som var akseptabel.

No vil dei jakte på oss fordi vi er mot regjeringens nye dødsgebyr.

Det er berre så skuffande og så svakt av Kristeleg Folkeparti i Rogaland. Men ingenting er avgjort før det er stemt i Stortinget den 7. juni.

I fjor haust var kostnadsoverslaget for å rydda opp etter koldrifta på Svalbard 700 mill - no har den skutt opp i 2,5 milliardar. Og det kan bli meir - mykje meir. Sp advarte mot dette - men regjeringa ville ikkje høyre.

Gratulera med dagen til dykk alle. For min del vert dagen feira på Bryne med tidleg levering av korpsing, tog, dugnad, feiring av 6 års dag, familiebesøk, meir tog og vennebesøk.

Då har småbrukarlaget og bondelaget signert jordbruksavtale i år. Eg skulle sjølvsagt ynskt ein meir offensiv avtale - men det er også mykje bra som har kome inn. Når dette er mogleg så trur eg det kjem av at stortinget har vedteke ein klar jordbrukspolitikk og at valet i haust gjorde at Frp, H og V ikkje har fleirtal på stortinget. Bilete viser pressesjefen i landbruksdepartementet som må erkjenne at det ikkje vert ny publikumsrekord på pressekonferansen.

Det vart det i dag varsla at det kjem tiltak som i praksis gjer det umogleg å importera gatehundar til Noreg. Ein viktig siger for dyre- og folkehelsa i Noreg. Det har teke tid for regjeringa å følge opp stortingets vedtak. Men eg og Sp er nøgde.

Noko som irriterer meg noko grenselaust er unødvendige reglar. Difor vart eg provosert då eg høyrde at ein dugnadsgjeng i Hjelmeland hadde fått melding frå Statens Vegvesen om at det var ulovleg å plukka søppel langs veg utan kurs, eksamen, dokumentasjon osb. 7 timar kurs for å plukke søppel langs veg. Det er ko-ko. Eg tok det difor opp med samferdselsministeren i eit skriftleg spørsmål. Eg har no fått svar. Han var langt på veg einig med meg og lova bot og betring. (det gjorde han også i fjor då saka og vart teken opp utan at det skjedde noko...

Eg deler ikkje denne saka fordi den handler om Statoil namnet. Eg skreiv innlegget fordi det irriterer meg at Høgre og FrP alltid på autopilot meiner ting er i strid med «statens prinsipper for god eierskapsutøvelse» når me meiner noko om selskap der staten er eigar. Det er både «vrøvl» og «pølsevev»

Regjeringen vil endre regelverket slik at Color Line kan bytte ut minst 685 norske sjøfolk på Oslo - Kiel med billigere utenlandsk arbeidskraft. FrPs Morten Ørsal Johansen har sagt at «Høyre er redernes parti». Altså ikkje sjøfolka sitt parti. Næringsministeren stoler i denne saka blindt på 4 år gamle tall levert frå Color Line. I går tok vi på ny opp dette med næringsministeren i spørretimen. Det var ingen vilje til å få en kvalitetssikring av tala. Senterpartiet har ingen norske arbeidsplasser å gje bort. Maritim politikk handler om å finne balansen mellom sjøfolk og redernes sine interesser. Eg er...

Etter år med kamp - er det nå blitt flertall på stortinget for å innføre en lov om god handelsskikk i Norge. Dette for å regulere og begrense maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet/verdikjeden for mat. Godt nytt for både bønder, forbrukere og industri. Og ekstra gledelig at alle partier nå går inn for dette. Loven skal iverksettes i løpet av 2019! Det er på høg tid. Hurra!

Då Sp ville diskutera jordbruk i Stortinget før forhandlingane starta så meinte Høgre at det var «useriøst». Når eg no har synspunkt på staten sitt tilbod i jordbruksforhandlingane så er det «uryddig» seier KrF. Det som er rart er at KrF berre rettar kritikken mot opposisjonspartia. Statsråden, V og Frp har og vore ute og meint ting, men får ikkje kritikk. Eg meiner mat og jordbruk er så viktig at me skal diskutera det 365 dagar i året. Og eg er heilt trygg på at både staten og jordbruket sine forhandlarar er såpass røynde at dei ikkje vert vippa av...

Regjeringen og helseministeren setter system fremfor folk i saken om flyambulansekaoset i Nord-Norge. Anbudet vinnes ikke av den med best kvalitet - men av den med lavest pris. Det er en uholdbar situasjon for folk i Nord-Norge, for pasientene og for pilotene. Høyrepolitikk har mange konsekvenser. Dårligere tilbud og beredskap i distriktene er alltid et resultat. Vi i sør må støtte folk i Nord-Norge i denne saken. Helseministeren må legge ideologi til sides og gjennomføre et nytt anbud. Eller vurdere om denne typen tjenester skal være butikk.

Staten har nå lagt fram sitt tilbud i jordbruksoppgjeret. Det er eit tilbod som ligg langt unna jordbruket sitt krav. Dette tilbodet vil auke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Senterpartiet sitt mål er å tette inntektsgapet. Og det er viktig å huska at kostnadsauken er på 1,4 milliardar kroner. Staten meiner også at jordbruket skal ta inn 350 millioner kroner på å betre marknadsbalansen - det er heilt urealistisk når regjeringa ikkje gjer jordbruket verkemiddel til å løysa dette. Så får me sjå om organisasjonene går i forhandlingar. Desse skal etter planen vera avslutta 15. mai. Stortinget...

Kva i alle dager er det KrF holder på med. Fyrst slår dei saman Troms og Finnmark med tvang - så åpner dei for å reversere saka på sikt. Heilt meiningslaust standpunkt - «vend i tide - det er ingen skam å snu»

Bøndene føler seg trakassert av Mattilsynet... Inspektørane meiner det var kjempestemning under tilsynet... Eg var ikkje der - så eg veit ikkje kva som skjedde. Men eg trur ikkje at Trygve og Solveig lyg når dei fortel om opplevinga. Eg kjenner ikkje inspektøren (dyrevernnemda) - men eg ser i intervjuet at trua på eigen fortreffelighet ligg på utsida av han. Til ein viss grad kan folk ha ulik oppleving av same hending - men det får vera ei grensa. Dette er ikkje ein situasjon verken Mattilsyn eller bøndene kan leva med. Bøndene treng eit effektivt og godt Mattilsyn. Mattilsynet treng...

Gratulera med dagen!

Regjeringen varsler nå at dei vurderar å innføre grunnrenteskatt for oppdrettsnæringa. Forutsigbare rammevilkår er regjeringa ikkje særleg gode på. Regjeringa sitt framlegg om grunnrenteskatt vil auka inntektene til staten. Pengar vil gå frå næringsliv og kommunar langs kysten til finansministeren sin pengebinge i Oslo. I dag er det slik at kommunane får 80% av det næringa betaler for konsesjonane. Med trugsmål om ny skatt vil næringa vera villeg til å betale mindre for nye konsesjonar. Kystkommunane vil altså tape på dette før skatten er innført. Senterpartiet meiner at kommunane langs kysten skal få meir enn i dag for å stilla...

Laster...
Laster...