Beta
Søket ga 493 treff.
Arbeiderpartiet
2023-07-17 10:45:04

Fra 1. juli innførte vi en varig 10% økning i de veiledende satsene for sosialhjelpen. Dette betyr for eksempel 700 kroner ekstra for enslige, eller 1 150 kr for samboere. Det gir bedre økonomi for de som trenger fellesskapet mest 🌹#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-07-14 16:40:06

Strandsonen er et viktig tiltak for å sikre alle rett til å oppleve kysten vår. Vi mener allemannsretten må vernes om for å bevare vår felles tilgang til natur i hele landet. 🌅⛰️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-07-13 09:40:57

Vi skal kutte klimautslippene og skape jobber, og vi skal sørge for at ressursene våre kan gjenbrukes. Da trenger vi en aktiv næringslivspolitikk for omstilling, der vi spiller på lag med bedrifter og arbeidstakere lokalt for å øke verdiskapingen og kutte utslipp. 🌹🌲👷\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-07-12 12:44:24

Barnetrygden er viktig for mange! Derfor øker vi den med 200 kroner i måneden for barn over seks år, og justerer slik at den følger prisutviklingen familiene opplever 👦🧒👧\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-07-11 15:02:31

Vi tar Norge trygt gjennom den usikre økonomiske tida. Prisveksten må ned, vi må unngå høyre renteøkninger, og føre en ansvarlig skattepolitikk der de med de sterkeste skuldrene også bidrar mest.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-07-10 14:41:01

Nå begynner fellesferien! I regjering har vi innført feriepenger på dagpenger og pensjon fra første krone. Det sikrer bedre økonomi for arbeidsledige og permiterte gjennom sommeren, og at unge starter pensjonssparing i det som for mange er deres første jobb. 💐☀️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-07-07 12:26:48

Å gå arbeidsledig i lange perioder som ung kan være et hinder for å komme i arbeid senere i livet. Fra 1. juli innførte vi ungdomsgarantien for å målrettet få flere unge under 30 år inn i arbeid eller utdanning. 🧑‍🍳👩‍🔧🧑🏻‍💼\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-07-04 16:12:46

Vi må skape for å dele!\n\nArbeiderpartiet vil\n🏭 Føre en aktiv næringspolitikk i hele landet ved å samarbeide med lokale bedrifter.\n🌿 Offentlige innkjøp skal styrke lokalt næringsliv, sikre gode arbeidsvilkår og være klimavennlige.\n🧑‍🔧 Få flere unge i arbeid blant annet med ungdomsgarantien som hjelper folk under 30 år ut i jobb eller utdanning.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-07-01 10:06:42

I dag trer flere viktige endringer i kraft:\n- Økt sosialhjelp. \n- Økt barnetrygd. \n- Ungdomsgarantien. \n- Fjerner egenandel for LAR-pasienter. \nVi får til mer sammen enn hver for oss!🌹 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-06-30 15:38:59

Regjeringen gjennomfører nå ungdomsgarantien, som trer i kraft 1. juli.\n\nUngdomsgarantien skal sikre at unge mellom 16 og 30 år som trenger hjelp til å komme i ordinært arbeid, får tidlig innsats og tett oppfølging så lenge det er nødvendig. 🌹 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-06-22 11:29:15

Etter vi kom i regjering har 14 700 flere personer av de yngste i arbeidslivet vårt kommet i jobb. Arbeid til alle er jobb nummer én!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-06-19 16:11:40

Vi sørger for trygghet i hverdagen til pensjonister. I år får alle en historisk økning på 8,54 prosent! Samtidig sikrer vi mest for de med minst, gjennom skattelette for folk med lav pensjon på inntil 4500 kroner. Dette er fellesskapsløsninger som gir trygghet🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Margret Hagerup
2023-06-16 21:36:44

Møtefri periode på Stortinget betyr flere ettermiddager med denne jenta ❤️ #stortinget #politikk #høyre #jærbupåtinget #mammapåtinget

Arbeiderpartiet
2023-06-16 14:29:59

Alle skal kunne være den de er og elske den de elsker. Nå kommer endelig forbudet mot konverteringsterapi.🏳️‍🌈🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-06-16 12:09:02

Eldre skal være trygge på at fellesskapet stiller opp. 🌹 Vi vil trygge og videreutvikle vår felles helsetjeneste for dagens og framtidas eldre. \n\nVår eldrereform skal bidra til et aldersvennlig samfunn med mer åpenhet, trygghet og fellesskap. Flest mulig skal oppleve mestring og kunne leve gode og selvstendige liv.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Fremskrittspartiet
2023-06-15 18:05:11

De siste årene har man sett flere hendelser der villmannskjøring har ført til fatale skader på uskyldige ofre i trafikken. Straffen må opp, lappen må fratas i lenger tid, og man må åpne opp for at politiet i større grad kan inndra bilen. Inntektene fra dette gis til trafikksikringstiltak! Bryr du deg også om tryggere veier?" #tryggtrafikk #politikk #fremskrittspartiet #trafikk

Fremskrittspartiet FrP
2023-06-15 18:05:00

De siste årene har man sett flere hendelser der villmannskjøring har ført til fatale skader på uskyldige ofre i trafikken. Straffen må opp, lappen må fratas i lenger tid, og man må åpne opp for at politiet i større grad kan inndra bilen. Inntektene fra dette gis til trafikksikringstiltak! Bryr du deg også om tryggere veier?" #tryggtrafikk #politikk #fremskrittspartiet #trafikk

Arbeiderpartiet
2023-06-15 07:30:06

Norgesmodellen er en viktig del av vår innsats for å fremme det trygge og seriøse arbeidslivet, og bevare den norske arbeidslivsmodellen. Seriøsitetskrav til renhold hører selvsagt hjemme der. 🌹\n\n #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-06-14 14:15:43

Trygghet for arbeid og velferd! Her er noen av sakene Ap/Sp-regjeringen er enige med SV om i revidert nasjonalbudsjett. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-06-13 12:16:04

Vi har sammen med SV nok en gang fått flertall for et viktig budsjett som gjør at Norge er bedre forberedt på fremtidens utfordringer. Dette er et budsjett for trygg styring i en urolig tid.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...