Beta
Søket ga 243 treff.
Arbeiderpartiet
2022-05-18 10:45:22

Som nordiske naboer deler vi verdiene og prinsippene NATO bygger på. Norge, Danmark og Island står sammen om en felles støtte til Sverige og Finland. Vi blir ett sikkerhetsfellesskap i Norden, et tidsskille for det nordiske samarbeidet. Norge vil bistå med nødvendige midler hvis Sverige eller Finland blir utsatt for et angrep før de formelt blir NATO-medlemmer. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-04-21 11:53:32

21. april er det 50 år siden homoseksualitet ble avkriminalisert i Norge. I går sa @jonasgahrs unnskyld på vegne av det norske felleskapet. 🏳️‍🌈\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-04-20 14:19:38

Alle barn skal kunne delta i SFO. Da må vi gi vanlige familier en pris de har råd til. Nå ruller Ap/Sp-regjeringen ut gratis kjernetid i SFO for førsteklassingene. Det betyr at de som har deltidsplass på inntil 12 timer i uken får denne gratis, og at prisen for et heltidstilbud blir rimeligere for alle. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Venstre
2022-04-19 12:28:28

Prisene fortsetter på rekordnivå - da må vi ta grep for å hjelpe de som sliter 💚 Vi håper regjeringen snur i sine uttalelser og vurderer tiltakene. #venstre #politikk

Arbeiderpartiet
2022-04-08 16:20:27

Hver eneste måned de siste ti årene har Norge fått én ny privatskole. Samtidig har det blitt tre færre offentlige skoler. Det har gjort klasserommene mindre mangfoldige. Penger som kunne vært brukt i den offentlige skolen, er overført til private aktører.\n\nSamtidig har Norge den høyeste andelen private barnehager i Norden. Det har blitt mulig å tjene store penger på barnehage, og det er politikernes feil.\n\nDette kan ikke fortsette. Nå må vi ta tilbake kontrollen. Derfor har vi nå lagt frem forslag til ny privatskolelov og helt nye regler for private barnehager!\n\nHva synes du?\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-04-08 12:39:30

Energisituasjonen det siste halvåret har gjort det helt nødvendig å lage en oppdatert plan for energipolitikken. Norge trenger en mer detaljert, mer ambisiøs plan for hva vi skal få til på energifeltet fremover. Det har vi fått nå!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Tok oss en tur innom rådhuset i Kristiansand. Der fant vi varaordføreren og AP sin gruppeleder😎 Litt politikk prat, men Aurora sto for mesteparten av oppmerksomheten! Bra lekeplass fant vi ut, med mange rare mennesker🤪 #mammaperm #politikk\nKenneth Mørk - AP\nErik Rostoft

Arbeiderpartiet
2022-04-07 08:14:12

I dag er det verdens helsedag 🌹💪 Det er helse i alt vi gjør, derfor må vi ta tak i alle delene av det som skaper et godt samfunn og dermed fremmer god helse! Det sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol om arbeidet med en ny folkehelsemelding som kommer neste år.\n\n#politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2022-04-06 16:02:40

Vi forlenger strømstøtten, øker bostøtten og jobber med konkrete tiltak som skal legge til rette for bedre fastprisavtaler til folk og næringsliv!\n\n#politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2022-04-04 11:29:15

Vi skal styrke lokalsykehusene og vår felles offentlige helsetjeneste. Nå blir det slutt på at private kan gjøre pasienter om til kunder og sende regninga til lokalsykehusene!🌹\n\n#politikk #arbeiderpartiet

Arbeiderpartiet
2022-03-24 11:26:05

Mange er sårbare for en rente som øker mye og raskt. Regjeringen tar dette på dypt alvor. Vår regjering skal vise lederskap i en krevende tid, sier @jonasgahrs.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-03-23 13:42:59

Norske bedrifter med over 50 ansatte må for første gang rapportere om bruk av deltidsansatte og forskjeller i lønn og lederposisjoner mellom kvinner og menn. – En nøkkel til mer likestilling i arbeidslivet, sier likestillingsminister @trettebergstuen.💪🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk #likestilling

Arbeiderpartiet
2022-03-21 13:02:08

I dag er det verdensdagen for Downs syndrom. Mange har på forskjellige sokker for å markere dagen og vise at vi alle er både veldig like og samtidig helt unike.\n\nArbeiderpartiet vil blant annet gjøre FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne til en del av norsk lov. Fordi alle er like mye verdt og skal ha de samme mulighetene til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne. #arbeiderpartiet #politikk

Lene Westgaard-Halle
2022-03-19 10:56:14

Mat på menyen 😄 Besøk hos 🐄, 🥛, 🌾 og 🍔!\n.\n.\n.\n#rogaland #cow #cowgirl #landbruk #farm #milk #foodstagram #mill #norway #norge #politikk #politics

Arbeiderpartiet
2022-03-11 12:22:01

Hele Norge eksporterer! Nå skal myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Vi har lyttet til næringslivet og følger nå opp med en rekke nye tiltak som raskere skal ta oss til målet➡️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-03-08 12:45:47

Et likestilt arbeidsliv, trygghet på jobb, trygghet i hjemmet og trygghet i møte med helsevesenet er nødvendig for å leve et godt liv. For Arbeiderpartiet er denne tryggheten likestillingskamp!💪 Hva er din viktigste likestillingssak?\n\n#kvinnedagen #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-03-08 07:25:39

Gratulerer med kvinnedagen! Kampen for likestilling fortsetter💪🌹\n\n#kvinnedagen #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-28 18:23:28

1. mars er fristen for å søke VGS! Elise Waagen, vår utdanningspolitiske talsperson, har noen tips til deg som ikke har bestemt deg enda. Husk å søke! 😄\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-28 15:03:34

🇺🇦\n\n#standwithukraine\n#🇺🇦\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-09 16:43:41

Nå starter vi en storstilt satsing på havvind! \n\nMer kraft inn i det norske markedet vil legge til rett for lavere strømpriser, sikre mer kraft til samfunnet og utvikling av norsk industri, og det vil bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet🌹 \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...