Beta
Søket ga 263 treff.
Karin Andersen
2021-04-23 19:08:03

Mange er redde for å gå til tannlegen. Ikke bare er de redde for om de har hull i tennene, men også av frykt for utgiftene. 💸 SV mener at også tennene er en del av kroppen og at tannhelsetjenester skal dekkes av folketrygden, slik andre helseutgifter er. SV - Sosialistisk Venstreparti For velferdsstaten Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) Innlandet SV NRK Innlandet Hamar Arbeiderblad Glåmdalen Østlendingen

Karin Andersen
2021-04-23 10:17:10

Nå begynner landsmøtet vårt. Du kan følge det på våre nettsider. mer rettferdighet, mindre farlige utslipp og ødelagt natur og nye regjering med nye kurs mot mindre forskjeller og og rettferdig grønt skifte. SV - Sosialistisk Venstreparti Sosialistisk Ungdom Innlandet SV

Karin Andersen
2021-04-22 18:54:49

Nei, å la de rikeste få penga, hjelper ikke de fattige.

Karin Andersen
2021-04-21 17:04:50

Får noen ganger spørsmål om hvilken person jeg ville møte hvis jeg fikk mulighet. Det er så mange, men han her, han skulle jeg veldig gjerne møtt. Han forandrer verden med sin kunnskap og sine fantastiske program og med utrolig gode pedagogiske evner. Blir glad av den stemmen. Sir David Attenborough.

Karin Andersen
2021-04-20 10:13:10
Lysbakken har listen klar: Dette må Sp og Ap godta hvis de skal samarbeide med SV

– Jeg har noen klare meninger om hva andre partier må belage seg å være med på hvis de skal samarbeide med SV, sier partileder Audun Lysbakken.

Karin Andersen
2021-04-16 08:05:44

Hvor mange flere besøk trenger Curida å ta mot før Regjeringen gjør noe mer enn å delta på bilde? Stortinget har vedtatt at vi trenger å produsere mer selv , medisinmanglen var stor før pandemien og nå må alle forstå at så sårbare vi er når vi ikke produserer mer selv. og industrien sier de er klare, men trenger litt bistand for å komme igang. SV - Sosialistisk VenstrepartiØstlendingenhttps://www.ostlendingen.no/korona-viser-at-det-er-uansvarlig-ikke-a-produsere-medisiner-og-smittevernutstyr-i-norge/s/5-69-903188

Karin Andersen
2021-03-25 16:20:09

Stortingsflertallet vil ikke bli enige om tiltak for å redde klimaet og framtida til barna våre, men oljeindustrien som ødelegger klimaet, der måkte de ut milliarder til vår, uten å blunke. Nå trengs #klimabrølet mer enn noen gang. @SVparti Haltbrekken på Tinget @Kari Elisabeth Kaski Audun Lysbakken Innlandet SV Naturvernforbundet Natur og Ungdom Klimabrølet 2021 - møt opp til støtte for klimasaken https://www.nrk.no/norge/intet-klimaforlik-pa-stortinget-_-opposisjonen-reagerer-1.15431857

Karin Andersen
2021-03-20 19:05:17

NTP-dagen (som jeg kaller det) er igjen og igjen en skuffelsens dag. Framtidas samferdselsprosjekter skal liksom legge grunnlaget for nettopp framtida, men det er visst ikke slik.. ‼️ Ingen plan om elektrifisering av Røros og Solørbanen ‼️Intercity stopper i Åkersvika, så vidt inn i Innlandet og kalles med det for en «optimalisert løsning» ‼️Mer og større motorveier som legger natur og dyrka mark under asfalt ‼️Fortsatt etterslep på fylkesnettet Karin Andersen og jeg vil ha et skikkelig jernbaneløft vi. Flytte gods til bane, skape, bygge, dele. Legge til rette for mobilitet, næring og et Innland i vekst. Jeg satser på at noen andre skriver NTP neste gang! Innlandet SV

Karin Andersen
2021-03-10 20:03:12

https://www.facebook.com/SVparti/videos/funksjonshemmedes-rettigheter-skal-v%C3%A6re-likestilt-med-andre-rettigheter/308583567266696/

Karin Andersen
2021-03-02 15:03:28

Dette er viktig det. For alle ansvarlige som både vet at vi må kutte utspill og vi må skape arbeidsplasser vi kan leve av framover. Lytt til @vonKnag. Vi har muligheter vi må bruke. @SVparti @e24 @ostlendingen @HamarArbeiderbl @glomdalen @InnlandetSV https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/LnWlLP/sv-legger-frem-planen-groenn-ny-deal-her-vil-det-vaere-mange-store-investeringer

Karin Andersen
2021-02-26 13:43:38

Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) må bli en del av norsk lov. Ved ikke å inkorporere konvensjonen i menneskerettsloven, signaliserer regjeringen at funksjonshemmedes likestilling ikke tas like alvorlig som diskriminering av andre grupper i samfunnet

Karin Andersen
2021-02-24 15:53:37

Stopp Utkastelsen av Mustafa! Mustafa har bodd i Norge siden han var 6 år. 1. juli kastes han ut av Norge av innvandringsregulerende hensyn. Regjeringen må stoppe utkastelsen av Mustafa og andre barn som er i samme situasjon. Hensynet til barn og unge må komme først! SV - Sosialistisk Venstreparti

Karin Andersen
2021-02-18 09:17:21

Ingen grunn til å gi utleiere koronastøtte. De kan sette leien ned, selge eller låne i banken. Det trengs mange flere eneboliger på markedet, så får de ikke leid ut, får de vurdere å selge. Det er uansett ingen statlig oppgave å sikre leieinntektene. Tvert i mot er det behov for å gjøre det billigere for de som må leie og mulig for flere å eie. SV vil fremme forslag om å stoppe denne koronastøtten til boligutleiere nå i krisepakka. SV - Sosialistisk VenstrepartiNRK Nyheter

Karin Andersen
2021-02-05 13:56:55

Høye strømpriser gjør det vanskelig for mange å få det til å gå rundt. Da må vi sørge for at bostøtten økes når strømprisene går opp, slik at folk får den hjelpen de trenger og har krav på.

Karin Andersen
2021-02-04 17:42:34

Skammelig. Når FNs høykommissær stiller spørsmål om Norges lojalitet til folkeretten, bør det lede til politisk debatt. Stortingsflertallets intensjon er ikke å bryte flyktningkonvensjonen, skriver DAgbladet. Den «intensjonen» er bare ord, uten innhold. Gang på gang har @SVparti tatt dette opp i Stortinget og viset både til hva FN og også UNE selv skriver om fjerning av rimelighetsvilkåret, opphør og internflukt. Regjeringen vet, ALLE partiene vet, men de stikker fingrene i ørene og lager egen regler for å vri seg unna. Når FN stiller opp i Høyesterett og påpeker Norges brudd på sine forpliktelser, burde vel i det minste partier...

Karin Andersen
2021-01-30 11:16:37
Lahlum og Lysbakken - Prisen for krisen
Karin Andersen
2021-01-25 13:56:44

Mustafa har bodd i Norge siden han var 6 år. Dessverre er det mange med sterk tilknytning til Norge som sammen med Mustafa kan bli kastet ut. SV har foreslått å stille retursaker i bero som berører barn og unge asylsøkere som har sterk tilknytning til Norge. SV - Sosialistisk Venstreparti Norges Utrop NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere Redd Barna

Karin Andersen
2021-01-21 18:04:07

Skal Norge virkelig sitte å se på denne humanitære katastrofen? Eller gjøre som SV foreslår: Sende hjelp og hente barna hit #50erikkenok #EvakuerbarnaframoriaNÅ

Karin Andersen
2021-01-20 19:08:36

vi skal ikke la koronatiltakene sende bedrifter i konkurs og flere ut i arbeidsløshet. Og krisen rammer skjevt. Nå må tiltakene for de som er vanskeligstilte bedres med bla økt bostøtte og forlenget AAP. SV - Sosialistisk Venstreparti https://fb.watch/38aGQVxfcm/

Karin Andersen
2021-01-15 08:08:14

Det er opprørende å høre fra regjeringa at vi må godta at det kommer til å komme konkurser og at permitterte arbeidstagere blir bedt om å søke andre jobber, sier SV - Sosialistisk Venstreparti Karin Andersen. Blir provosert av at regjeringa snakker om å tåle konkurser. Hun mener Norge må ta seg råd til å redde ellers lønnsomme bedrifter. Hun viser til at bedriftene det nå er snakk om er bedrifter som sliter som en direkte følge av regjeringas innstramminger i smitteverntiltakene og som ellers ville stått foran en innbringende vintersesong. – Når man setter i gang en nedstenging slik...

Laster...
Laster...