Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Skammelig. Når FNs høykommissær stiller spørsmål om Norges lojalitet til folkeretten, bør det lede til politisk debatt. Stortingsflertallets intensjon er ikke å bryte flyktningkonvensjonen, skriver DAgbladet. Den «intensjonen» er bare ord, uten innhold. Gang på gang har @SVparti tatt dette opp i Stortinget og viset både til hva FN og også UNE selv skriver om fjerning av rimelighetsvilkåret, opphør og internflukt. Regjeringen vet, ALLE partiene vet, men de stikker fingrene i ørene og lager egen regler for å vri seg unna. Når FN stiller opp i Høyesterett og påpeker Norges brudd på sine forpliktelser, burde vel i det minste partier som Venstre, KRF og Arbeiderpartiet reagere og se at dere er med på å rive i filler konvensjoner det tok oss 100 år og 2 verdenskriger å få til. konvensjonene er ikke perfekte, men de skal hjelpe oss å skille mellom rett og galt når det er vanskelige avveininger. Hvor er du Jonas Gahr Støre, du som har vært utenriksminister og leder i Røde Kors. Du vet dette, men du gjemmer deg som de andre isteden for å ta lederrollen i å holde våre humanitære internasjonale forpliktelser. Nå i 2021 advarer Unhcr om økende bruk av tvang og bortvisning av flyktninger og asylsøkere i Europa og FN advarer om at selve asylinstituttet er under angrep. Norge er medskyldig og dette må vi samle oss og bekjempe nå, for Farida og for rettighetene til folk som rammes av forfølgelse og krig. Lik og del. Redd Barna Flyktninghjelpen Norsk Folkehjelp NOAS - Norsk organisasjon for asylsøkere Dagbladet Dråpen i Havet Arild Humlen Kine Sperre Horsbøl

Postet:
2021-02-04 17:42:34

Delt innhold:
Ubarmhjertig
Når FNs høykommissær stiller spørsmål om Norges lojalitet til folkeretten, bør dette lede til politisk debatt.