Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:
Rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) må bli en del av norsk lov. Ved ikke å inkorporere konvensjonen i menneskerettsloven, signaliserer regjeringen at funksjonshemmedes likestilling ikke tas like alvorlig som diskriminering av andre grupper i samfunnet

Postet:
2021-02-26 13:43:38

Delt innhold:
Dax18 om CRPD