Person / Aktør:
Karin Andersen
Karin Andersen
Parti: SV

Innlegg:

Postet:
2021-03-20 19:05:17

Delt innhold:
NTP-dagen (som jeg kaller det) er igjen og igjen en skuffelsens dag. Framtidas samferdselsprosjekter skal liksom legge grunnlaget for nettopp framtida, men det er visst ikke slik.. ‼️ Ingen plan om elektrifisering av Røros og Solørbanen ‼️Intercity stopper i Åkersvika, så vidt inn i Innlandet og kalles med det for en «optimalisert løsning» ‼️Mer og større motorveier som legger natur og dyrka mark under asfalt ‼️Fortsatt etterslep på fylkesnettet Karin Andersen og jeg vil ha et skikkelig jernbaneløft vi. Flytte gods til bane, skape, bygge, dele. Legge til rette for mobilitet, næring og et Innland i vekst. Jeg satser på at noen andre skriver NTP neste gang! Innlandet SV