Beta
Søket ga 442 treff.
Terje Søviknes
2023-08-28 10:05:08

TV2 sin undersøkelse viser at nesten 3000 står i kø for å sykehjemsplass. Det er uverdig! \n\nTrolig er situasjonen enda verre. I Bjørnafjorden kommune fikk vi i juni opplyst at 28 stod på venteliste til langtids sykehjemsplass. I TV2s undersøkelse er det oppgitt 2…\n\nDet er nesten ett år siden AP/SP-regjeringen bestemte at kommunene kunne skjule ventelister i eldreomsorgen. Det var FrP mot, for vi må få tallene over hvor ille det er på bordet.\n\nVentelistene for å få sykehjemsplass viser at det er behov for FrPs eldrereform (etter modell av barnehagereformen). Staten sitter på pengesekken i Norge, og må finansiere drift...

Terje Søviknes
2023-08-28 07:48:43

Dette er bare så rått!!! 👏🏻👏🏻👏🏻

Terje Søviknes
2023-08-26 18:57:18

Liv på Øyro i dag 👍👍👍

Terje Søviknes
2023-08-26 18:55:14

For en innsats for Brannmenn mot kreft 👍

Terje Søviknes
2023-08-26 14:17:45

FrP skal ha både E16/K5 til Voss OG fergefri E39 Hordfast - det skulle bare mangle i verdiskapningsregion nr. 1! 👍

Terje Søviknes
2023-08-25 21:08:48

Samferdsel i Vestland i kveld - regi KNA. FrP er klar på to forhold;\n\n🍎 Vi lover 500 mill kr mer til fylkesvei pr år i perioden 2023-27\n\n🍎 Vi nekter å være med på premisset om å sette viktige samferdselsprosjekt som E16/K5 Bergen-Voss og fergefri E39 Hordfast opp mot hverandre - vi trenger begge prosjekt! \n\nDet er verdiskapingsregionen Vestlandets tur nå! Stem FrP for mer vei! 👍

Terje Søviknes
2023-08-23 18:58:39

Et nytt Avløpsdirektiv fra EU kan bli en kostnadsbombe for husholdninger og næringsliv gjennom vann- og avløpsgebyrene 😡\n\nDirektivet er overhode ikke tilpasset norske forhold langs kysten, og både bransjeorganisasjonen Norsk Vann og KS advarer på det sterkeste! \n\nDet samme gjør FrP! Vi er opptatt av lavest mulig skatter og avgifter, og at miljøtiltak vi iverksetter faktisk skal virke.\n\nDerfor satte jeg saken på dagsorden i dag da jeg var gjesteredaktør i Nettavisen. Dessverre var svarene fra AP/SP-regjeringen v/klima-og miljøminister Espen Barth Eide (AP) både ulne og passive… \n\nVirker ikke helt som de tar saken på alvor… \n\nOm forslaget til nytt direktiv...

Terje Søviknes
2023-08-23 15:07:25

Snart klar for utspørring i NRK Vestland kl 1530, og se hva som møte meg på venterommet til NRK i Førde!!! \nFrPs valgbrosjyrer 😊👍

Terje Søviknes
2023-08-23 10:49:37

Artig del av valgkampen å være gjesteredaktør i Nettavisen 😊👍\n\nHer er min lederartikkel for dagen; - de andre partiene bør ta i mot FrP og Sylvi Listhaugs invitasjon til et brett forlik om eldreomsorgen etter modell av barnehageforliket i 2003. Det ble en suksess med full barnehagedekning, og likebehandling av private og kommunale aktører.\n\nVåre eldre fortjener det samme!!! \n\nHva tenker du om at politikerene har eldreomsorgen på dagsorden i valgkamp etter valgkamp uten å løse utfordringen?

Terje Søviknes
2023-08-22 10:22:40

Dette er akkurat som forventet, og FrP har advart på inn og utpust. Elektrifisering tapper fastlandet for strøm og hindrer annen næringsetablering 😡\n\nKanskje på tide at AP og Høyre også tar dette inn over seg???

Terje Søviknes
2023-08-21 22:45:47

Det er fortsatt mulig å arrangere et godt gammeldags folkemøte - all honnør til Samnanger FrP i kveld 👍👍👍

Terje Søviknes
2023-08-20 12:44:08

Her får du 11 min fra NRK Helgemorgen som klart viser forskjellen på FrP og SPs nærings- og distriktspolitikk! 👍\n\nDen meningsløse elektrifiseringen av Melkøya er selvsagt et hett tema! Hva tenker du om saken?

Terje Søviknes
2023-08-18 22:12:11

Les denne saken! Er det mulig å gå så på tryne….? Snakk om å misbruke statistikk og sminke virkeligheten for et presset næringsliv. Dette må være flaut for både AP og SP…

Terje Søviknes
2023-08-17 19:43:37

Nok en Arendalsuke avsluttet - her med debatt om yngre- og eldreomsorg i regi Altinget. \n\nFrP vil sikre alle tilstrekkelige omsorgstjenester, uavhengig av kommuneøkonomien der man tilfeldigvis bor. Da er det kun statlig finansiering av omsorgstjenestene som duger! 👍

Terje Søviknes
2023-08-17 11:08:36

Startet dagen med en viktig barnehagedebatt hos KS. AP/SP skal fremme en ny styrings- og finansieringsmodell for barnehagene, og dessverre er det all grunn til å frykte at dette vil gå ut over de private barnehagene…\n\nFor FrP er to prinsipper avgjørende; \n\n🍎 reell økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. Barni private barnehager er like mye verd som barn i kommunale barnehager!\n\n🍎 fritt brukervalg for foreldrene gjennom et mangfold av kommunale, private og ideelle barnehager.\n\nStå opp for de private barnehagene! Stem FrP 11.september 👍

Terje Søviknes
2023-08-15 13:20:34

Full fart på Arendalsuka, og FrP mest frem med 2,5% på VGs ferske \nmeningsmåling 👍👍👍

Terje Søviknes
2023-08-14 12:36:15

Tallenes tale - det er all grunn til å reetablere Bjørnafjorden som en JA-kommune i arealsaker! 👍

Terje Søviknes
2023-08-09 14:38:04

Torsdag 10.august starter den ordinære forhåndsstemmingen i alle landets kommuner. Her følger en kort valgguide med litt info om hvem som har stemmerett, hvor du stemmer og hvilke endringer du kan gjøre på stemmesedlene. Håper det er nyttig - stem FrP lokalt! 👍

Terje Søviknes
2023-08-08 16:43:07

Hva er det som skjer i AP, og spesielt SP? Dette er bare meningsløs symbolpolitikk.\n\nAP/SP-regjeringens vedtak om elektrifisering av Melkøya vil gi høyere stømpriser for innbyggere og eksisterende næringsliv, og hindre nye næringsetableringer i Nord-Norge! \n\nAlt for at AP/SP skal pynte på det norske klimaregnskapet… Nå skal gassen som i dag forbrennes i gasskraftverket i Hammerfest eksporteres og forbrennes i Europa - dvs null klimaeffekt globalt!\n\nFrP har vært i mot elektrifisering av sokkelen og nå Melkøya med strøm fra land, og vil ta saken opp på nytt i Stortinget! \n\nHva tenker du om saken, og der som skjer i AP/SP?

Terje Søviknes
2023-08-08 10:24:59

Er du opptatt av rassikring? Sjekk ut denne videoen, og se video/bilder i kommentarfeltet under.\n\nBypass og Kjell Fylkesnes på Stord utvikler nå et nytt rassikringskonsept i aluminium - kostnadseffektivt, enkelt og bærekraftig! Dette bør Vestland fylkeskommune teste ut på rasutsatte fylkesveier 👍 \n\nVestland FrP er opptatt av å teste ut all ny teknologi som kan redde liv på veiene våre!

Laster...
Laster...