Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Startet dagen med en viktig barnehagedebatt hos KS. AP/SP skal fremme en ny styrings- og finansieringsmodell for barnehagene, og dessverre er det all grunn til å frykte at dette vil gå ut over de private barnehagene…\n\nFor FrP er to prinsipper avgjørende; \n\n🍎 reell økonomisk likebehandling av kommunale og private barnehager. Barni private barnehager er like mye verd som barn i kommunale barnehager!\n\n🍎 fritt brukervalg for foreldrene gjennom et mangfold av kommunale, private og ideelle barnehager.\n\nStå opp for de private barnehagene! Stem FrP 11.september 👍

Postet:
2023-08-17 11:08:36

Delt innhold:
Photos from Terje Søviknes's post