Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Torsdag 10.august starter den ordinære forhåndsstemmingen i alle landets kommuner. Her følger en kort valgguide med litt info om hvem som har stemmerett, hvor du stemmer og hvilke endringer du kan gjøre på stemmesedlene. Håper det er nyttig - stem FrP lokalt! 👍

Postet:
2023-08-09 14:38:04