Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
TV2 sin undersøkelse viser at nesten 3000 står i kø for å sykehjemsplass. Det er uverdig! \n\nTrolig er situasjonen enda verre. I Bjørnafjorden kommune fikk vi i juni opplyst at 28 stod på venteliste til langtids sykehjemsplass. I TV2s undersøkelse er det oppgitt 2…\n\nDet er nesten ett år siden AP/SP-regjeringen bestemte at kommunene kunne skjule ventelister i eldreomsorgen. Det var FrP mot, for vi må få tallene over hvor ille det er på bordet.\n\nVentelistene for å få sykehjemsplass viser at det er behov for FrPs eldrereform (etter modell av barnehagereformen). Staten sitter på pengesekken i Norge, og må finansiere drift og utbygging av eldreomsorgen. I tillegg må vi slippe alle gode krefter til, og likestille ideelle, private og kommunene for å få bort køene.\n\nHelseminister Kjerkol må få hodet opp av sanden, og innse at dette er en krise som ikke kommunene klarer å fikse alene. Enig?

Postet:
2023-08-28 10:05:08

Delt innhold:
Nesten 3000 pasienter i kø - sjekk din kommune
I Norge har alle rett på en trygg og verdig alderdom. Nå er denne garantien mer utfordret enn noen gang, advarer eksperter.