Person / Aktør:
Terje Søviknes
Terje Søviknes
Parti: FRP

Innlegg:
Tallenes tale - det er all grunn til å reetablere Bjørnafjorden som en JA-kommune i arealsaker! 👍

Postet:
2023-08-14 12:36:15

Delt innhold:
Tala som viser korleis vi vil ta Bjørnafjorden frå NEI til JA - Midtsiden
I kommande valperiode vert det ei hovudoppgåve for FrP å leggja til rette også for bustadbygging ute i bygdene - på begge sider av fjorden.