Beta
Søket ga 180 treff.
Solveig Schytz
2021-06-22 11:24:15
Solveig Schytz
2021-06-16 23:37:11

NRK Unormal setter fokus på veiing av 8. klassinger, og hvordan det kan oppleves for dem. Det gjør de ved å teste hvordan politikere synes det føles å bli veid. Kroppspress kan være tøft. Veiing kan være viktig for å fange opp sykdom og kunne gi tidlig hjelp til de som trenger det, men kan også virke negativt og ta fokus vekk fra det viktige: Helse og trivsel. Det grunn til å vurdere alvorlig om de negative konsekvensene er større enn de positive effektene. Hvordan det føles å bli veid foran et TV-kamera og si høyt på TV hva man...

Solveig Schytz
2021-06-16 18:02:16

Takket være Venstre får Norge nå den største reformen i videregående opplæring siden 1994. Nå får alle rett til å fullføre videregående opplæring, uten tidsbegrensning 🤩

Solveig Schytz
2021-06-15 08:33:11

Venstres arbeid for at flere skal fullføre videregående gir resultater 🤩 Med Fullføringsreformen i boks er vi klare for å nå målet om at 9 av 10 skal fullføre innen 2030 👊

Solveig Schytz
2021-06-12 17:12:47

Valgkampen er igang! Fin dag i Bærum, Asker og Drammen i dag!

Solveig Schytz
2021-06-09 21:18:27

I dag har jeg vært på besøk hos Kafe Kime på Borgen i Asker sammen med Elisabeth Holter-Schøyen, Njål Vikdal og Camilla Bilstad Johansen og fått lære mer om hvordan sosiale entreprenører som Kime og Gammel Nok jobber for å skape verdier både for enkeltmennesker og for samfunnet. Her er det stort uforløst potensial som vi politikere må bidra til å forløse. Og det handler ikke bare om støtteordninger - men også om f.eks å vektlegge sosialt ansvar i offentlige innkjøp og at vi sørger for at gode initiativer får muligheten til å vokse! #sosent

Solveig Schytz
2021-06-07 17:35:44

Regjeringspartiene legger på 2,5 mrd ekstra til jernbane i nasjonal tranaportplan! Det er gode nyheter blant annet for utbygging av InterCity til Fredrikstad: https://www.f-b.no/frps-wiborg-og-svs-ovstegard-svart-skuffet-over-aps-nei-til-a-starte-utbygging-av-haug-seut/s/5-59-2265533 - Venstres Solveig Schytz sier at regjeringen gjennom å sette av penger til planlegging, gir klar beskjed om at jernbanen skal bygges ut, inkludert ny Grønli stasjon.

Solveig Schytz
2021-06-03 22:04:25

I dag mistet vi den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid. Rusreformen ble ikke vedtatt. Fordi Ap, Sp og FrP sa nei. Men vi gir oss ikke! Bli med å kjempe for en rusreform som hjelper dem som trenger det mest! Her mitt innlegg i Stortinget i dag: Rusreformen handler ikke om lovparagrafer. Den handler om mennesker. Om verdighet. Om å fjerne stigmatisering. Om å lette børa for mennesker som av ulike grunner bruker ulovlige rusmidler. Og for deres pårørende. Det handler om å åpne døra til håp og hjelp og verdighet. Det handler om at det skal bli lettere...

Solveig Schytz
2021-06-01 22:28:53

En stør dag!

Solveig Schytz
2021-05-29 13:46:55

Å ta vare på myr er viktig både for klima og naturmangfold. Venstre kjempet i mange år for å få på plass et nasjonalt forbud mot nydyrking av myr. Ett år etter at det ble vedtatt sørger trioen Ap, Sp og FrP for at det oppheves igjen. Utrolig trist og skuffende. Attpåtil er vern av myr noe av det enkleste og billigste vi kan gjøre for å kutte utslipp i landbruket. Hvordan mener Ap, Sp og FrP at vi skal nå målene for utslippskutt og vern av biomangfold nå?

Solveig Schytz
2021-05-27 10:15:12

Muntlig eksamen bli avlyst nasjonalt. "Situasjonen er så uforutsigbar, og det er så mange som er berørt, at det er grunnlag for å avlyse muntlig eksamen. Vi mener at vi ikke kan være sikre på å gjennomføre en rettferdig og trygg eksamen for alle". uttaler Guri Melby.

Solveig Schytz
2021-05-25 21:29:22

Alle skal få rett til å fullføre videregående opplæring! I dag er stortingsmeldinga om fullføringsreformen avgitt fra utdannings- og forskningskomiteen. Den har bred støtte i Storinget!

Solveig Schytz
2021-05-21 18:57:39

En gledens dag!

Solveig Schytz
2021-05-16 11:21:55

Forrige gang jeg deltok på Nordisk speiderkonferanse var i Turku/Åbo i 2012, da var jeg speidersjef i Norges speiderforbund. Denne helgen arrangeres Nordisk speiderkonferanse digitalt fra Oslo/ Gather-town/ Zoom/YouTube og jeg er så heldig å være med fra laptopen hjemme, som Keynote Speaker og snakke om kjernen i speiding; Å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet, hva det har betydd for at jeg engasjerte meg i politikk, og fortelle hvorfor jeg har nominert den internasjonale speiderbevegelsen til Nobels fredspris. Takk for at jeg fikk være med! #speiding #samfunnsengasjement #nobelpeaceprize #scout #NSK21

Solveig Schytz
2021-05-07 17:05:09

Venstre har kjempet for - og fått gjennomslag for- vern av myr, takket være innsats over mange år fra bl.a Stein Vegar Leidal, Ola Elvestuen og Sveinung Rotevatn: Et forbud mot nydyrking av myr, og en plan for utfasing av bruk av torv. Viktig både for å ta vare på naturen og for #klima. Men nå er reverserings-kameratene på ferde; Arbeiderpartiet flagger nå at de vil støtte forslaget fra Senterpartiet om å oppheve forbudet mot nydyrking av myr. I rapportering til FN og EU har Norge meldt inn at restriksjoner mot dyrking av myr vil gi en samlet utslippsreduksjon i...

Solveig Schytz
2021-05-01 12:33:15
Gratulerer med arbeidernes dag!
Solveig Schytz
2021-04-28 16:15:19

Da jeg begynte på Molde videregående skole i 1992 var ikke videregående opplæring en rettighet. Det er 25 år siden Reform-94 gav ungdom lovbestemt rett til videregående opplæring. Men denne retten har vært begrenset i både tid og omfang. (Velbrukt Reform-94-lefse til venstre i bildet, arvet fra min far som har vært lærer i videregående skole i nesten 40 år) Nå kommer #fullføringsreformen! Nå foreslår regjeringa at alle -uavhengig av alder og uavhengig av hvor mye tid man trenger for å bli ferdig- skal ha rett til å fullføre videregående opplæring. Regjeringa foreslår også en rett til å ta et...

Solveig Schytz
2021-04-27 21:17:02

I regjeringserklæringen "Granavoldenerklæringen" fra 2019 fikk Venstre gjennomsslag for at det skulle gjøres en ny gjennomgang av klageordningen på utlendingsfeltet og at barn i større grad skal bli hørt muntlig ved behandling av klager i utlendingssaker. Nå skjer det : Regjeringen foreslår flere endringer for Utlendingsnemnda: Vi vil at mindreårige skal får flere rettigheter og at flere skal få forklare seg om egen sak. https://www.dagsavisen.no/nyheter/innenriks/2021/04/27/regjeringen-gjor-endringer-for-utlendingsnemnda-une/?fbclid=IwAR2yVh9-v5cyLY3AbLTk4s7YLnWYEFzKglCjg4dQy5bR1vaLL6lccxht1Jw

Solveig Schytz
2021-04-27 09:40:18

Det må legges bedre til rette for studenter som får barn! Denne våren har vi lest flere hårreisende historier i media om kvinner som har blitt møtt med rigide systemer og ingen hjelp fra høyskole og universitet i forbindels med graviditet, abort og fødsel. Venstre vil at studenter med barn skal få mer studiestøtte, og at det må legges bedre til rette for å kombinere studier og å få barn. Les mer i Khrono: https://khrono.no/vil-legge-bedre-til-rette-for-studenter-som-far-barn/574279

Solveig Schytz
2021-04-24 09:15:55

Venstre vil skape et samfunn med frihet og muligheter for alle. Da trengs vilje til å skape endring. For framtida. Og vi har viktigere ting å drive med enn å reversere. Vi skal løse klima- og naturkrisa. Vi skal framover. Her er min tale ril Venstres landsmøte: https://www.venstre.no/artikkel/2021/04/23/solveigs-tale-til-landsmotet/

Laster...
Laster...