Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
I dag mistet vi den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid. Rusreformen ble ikke vedtatt. Fordi Ap, Sp og FrP sa nei. Men vi gir oss ikke! Bli med å kjempe for en rusreform som hjelper dem som trenger det mest! Her mitt innlegg i Stortinget i dag: Rusreformen handler ikke om lovparagrafer. Den handler om mennesker. Om verdighet. Om å fjerne stigmatisering. Om å lette børa for mennesker som av ulike grunner bruker ulovlige rusmidler. Og for deres pårørende. Det handler om å åpne døra til håp og hjelp og verdighet. Det handler om at det skal bli lettere å be om hjelp. Om at straff ikke skal stå i veien for hjelp. I dag står straff og frykt for straff i veien for at mennesker som sliter ber om hjelp, og for at de får hjelp. Straff står i veien for at syke mennesker skal kunne få et bedre liv. Straff hjelper ikke mot bruk og misbruk av narkotika. Straff er til hinder for både forebyggende arbeid og for å gi hjelp. Straff forsterker utfordringene og problemene. Straff skaper utenforskap. Straffen skaper større problemer for mennesker enn det rusbruken gjør. Og rusavhengighet og straff for rusbruk rammer sosialt skjevt. Det er grovt utrettferdig, og det kan ikke fortsette. Vi må tilby hjelp i stedet for straff, og skal vi lykkes med det så, er avkriminalisering en grunnleggende forutsetning. Å si nei til avkriminalisering av bruk og brukerdoser og begrunne det med at det er viktig for ungdom at det fortsatt er straffbart, slik flere partier nå gjør, er å skyve ungdom foran seg der vi som politikere har ansvaret, og må ta ansvaret, for vi har kunnskapen. Det handler om å gi mennesker frihet og muligheter. Venstre kommer til å fortsette kampen. Rusreformen kommer, selv om den ikke vedtas i dag.

Postet:
2021-06-03 22:04:25

Delt innhold:
I dag mistet vi den viktigste sosialpolitiske reformen i nyere tid. Rusreformen ble ikke vedtatt. Fordi Ap, Sp og FrP sa nei. Men vi gir oss ikke! Bli med å kjempe for en rusreform som hjelper dem som trenger det mest! Her mitt innlegg i Stortinget i dag: Rusreformen handler ikke om lovparagrafer. Den handler om mennesker. Om verdighet. Om å fjerne stigmatisering. Om å lette børa for mennesker som av ulike grunner bruker ulovlige rusmidler. Og for deres pårørende. Det handler om å åpne døra til håp og hjelp og verdighet. Det handler om at det skal bli lettere å be om hjelp. Om at straff ikke skal stå i veien for hjelp. I dag står straff og frykt for straff i veien for at mennesker som sliter ber om hjelp, og for at de får hjelp. Straff står i veien for at syke mennesker skal kunne få et bedre liv. Straff hjelper ikke mot bruk og misbruk av narkotika. Straff er til hinder for både forebyggende arbeid og for å gi hjelp. Straff forsterker utfordringene og problemene. Straff skaper utenforskap. Straffen skaper større problemer for mennesker enn det rusbruken gjør. Og rusavhengighet og straff for rusbruk rammer sosialt skjevt. Det er grovt utrettferdig, og det kan ikke fortsette. Vi må tilby hjelp i stedet for straff, og skal vi lykkes med det så, er avkriminalisering en grunnleggende forutsetning. Å si nei til avkriminalisering av bruk og brukerdoser og begrunne det med at det er viktig for ungdom at det fortsatt er straffbart, slik flere partier nå gjør, er å skyve ungdom foran seg der vi som politikere har ansvaret, og må ta ansvaret, for vi har kunnskapen. Det handler om å gi mennesker frihet og muligheter. Venstre kommer til å fortsette kampen. Rusreformen kommer, selv om den ikke vedtas i dag.