Person / Aktør:
Solveig Schytz
Solveig Schytz
Parti: V

Innlegg:
Da jeg begynte på Molde videregående skole i 1992 var ikke videregående opplæring en rettighet. Det er 25 år siden Reform-94 gav ungdom lovbestemt rett til videregående opplæring. Men denne retten har vært begrenset i både tid og omfang. (Velbrukt Reform-94-lefse til venstre i bildet, arvet fra min far som har vært lærer i videregående skole i nesten 40 år) Nå kommer #fullføringsreformen! Nå foreslår regjeringa at alle -uavhengig av alder og uavhengig av hvor mye tid man trenger for å bli ferdig- skal ha rett til å fullføre videregående opplæring. Regjeringa foreslår også en rett til å ta et fagbrev hvis du allerede har tatt allmennfaglig/ studiespesialiserende videregående opplæring - eller til å ta et fagbrev til hvis du har et fra før. Og en rett til læreplass eller et likeverdig tilbud. Det betyr mer frihet og mange nye muligheter for mange som av ulike grunner ikke har fullført videregående opplæring eller som trenger påfyll av kompetanse- og er ikke minst er stort løft for de yrkesfaglige utdanningene 💚 (Stortingsmeldinga om fullføringsreformen til høyre, som rett og slett er veldig bra og veldig viktig!) (Bildet til høyre: Ja, alle hadde sånne briller i 1992)

Emneknagger:

Postet:
2021-04-28 16:15:19

Delt innhold:
Bilete frå innlegget til Solveig Schytz