Beta
Søket ga 508 treff.

En liten gladnyhet før helgen👏⚡️\n\nStatnett har hatt ekstraordinært store flaskehalsinntekter i 2022. Nå har regjeringen bestemt at opptil 10 milliarder av disse skal gå til å redusere nettleien til strømkunder i Sør-Norge.\n\nLes mer: http://regjeringen.no/no/id2926375/\n\nSamfunnsbedriftene Energi Norge Elvia AS

En liten gladnyhet før helgen👏⚡️\n\nStatnett har hatt ekstraordinært store flaskehalsinntekter i 2022. Nå har regjeringen bestemt at opptil 10 milliarder av disse skal gå til å redusere nettleien til strømkunder i Sør-Norge.\n\nLes mer: http://regjeringen.no/no/id2926375/\n\nSamfunnsbedriftene Energi Norge Elvia AS

Takk for i år ONS ⚡️\n\nEnergipolitikk har aldri vore så aktuelt, og årets messa i Stavanger har vore ein viktig arena for å diskutera dei store problemstillingane energibransjen står ovanfor når det gjeld å sikra ei veksande befolkning nok energi, skapa nye arbeidsplassar og kutta klimagassutslepp.

Olje- og energiminister Terje Aasland lader opp til ONS i morgen ved å delta på den offisielle åpningen av Yme-feltet i Nordsjøen i dag🙌🛠\n\nYme er det første nedstengte oljefeltet på norsk sokkel som ble vurdert gjenåpnet, etter først ha vært i drift mellom 1996-2001. Med gjenåpningen bidrar feltet med en fortsatt sikker energiforsyning til Europa!\n\n💻 Les mer om Yme her: norskpetroleum.no/fakta/felt/yme/\n\n📸 Bitmap/Repsol

Denne uken starter grunnundersøkelsene for havvindområdet i den østlige delen av Sørlige Nordsjø II. Det er dette området som ligger nærmest fastlands-Norge og som dermed vil ha de laveste nettkostnadene. Dette området blir derfor prioritert først i arbeidet med grunnundersøkelser.

Olje- og energiminister Terje Aasland besøkte i dag NTNU - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Sintef. De spiller en nøkkelrolle i utviklingen av norsk næringsliv og energiomstillingen.\n\n— Det er veldig spennende og inspirerende å høre NTNU og SINTEFs planer for hvordan de vil løse nåværende, og fremtidige energiutfordringer. Det skjer mye i dette kompetansemiljøet, og det er ingen tvil om at vi trenger mange kloke hoder i årene som kommer, sier statsråden.

Med prosjektene Trine og Trell vil operatør Aker BP ASA investere 6 milliarder kroner for å bygge ut to mindre funn øst for Alvheim-feltet i Nordsjøen. Prosjektet tar i bruk etablert infrastruktur i området, som bidrar til å opprettholde produksjonen i området.

Solen skinte på METCentre i Nordsjøen i dag, som fungerer som et testområde for flytende energiteknologier som havvind💦💨\n \nLitt lengre ut i havgapet på Utsira Nord vil regjeringen utlyse områder for flytende havvind til neste år. Det vil gi mer kraft og arbeidsplasser til folk og industri⚡️ \n\nOlje- og energidepartementet (Norge) jobber med å utarbeide kriterier som skal brukes i tildeling av areal for fornybar energiproduksjon på Utsira Nord🙌

Olje- og energiminister Terje Aasland har i dag redegjort for de parlamentariske lederne på Stortinget om strømsituasjonen og hva regjeringen vil gjøre på kort og mellomlang sikt👇\n📸Foto: Stortinget.

Nova-feltet i Nordsjøen har i dag startet opp sin produksjon🙌 Utbyggingen ble godkjent av Olje- og energidepartementet i 2018. \n \n— Jeg vil gratulere alle involverte med oppstart av Nova. Med dagens energisituasjon er oppstart av Nova både gledelig og viktig. Det er gjennom nye prosjekter vi kan øke leveransene og sikre at Norge er en stabil leverandør av olje og gass, sier olje- og energiminister Terje Aasland. \n \nNova er en havbunnsutbygging som er koblet opp mot Gjøa-feltet. Fra Gjøa blir olje transportert gjennom Troll Oljerør II til Mongstad, og gass eksporteres via rørledningen Far North Liquids and Associated...

Før helgen sendte NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat ut vedtak om at utvalgte vannkraftprodusenter i Sør-Norge skal rapportere ukentlig om produksjon og magasinfylling. Formålet er å gi en bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft som grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten fremover 💧⚡️\n

Før helgen sendte NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat ut vedtak om at utvalgte vannkraftprodusenter i Sør-Norge skal rapportere ukentlig om produksjon og magasinfylling. Formålet er å gi en bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft som grunnlag for å vurdere forsyningssikkerheten fremover 💧⚡️\n

Sola vil bli ein viktig ressurs i energiomstillinga! Personlig trenar og livstilscoach Yngvar Andersen og familien har hatt solcellepanel på taket sitt i fleire år, som har vore ekstra gunstig i ein vinter med høge straumprisar ☀️⚡️\n\nRegjeringa vil gjera det mogleg for deling av egenprodusert straum i borettslag og næringsbygg, og har sendt eit forslag på høyring med frist 30. september: http://regjeringa.no/no/id2922135/

Hvorfor er strømmen i Sør-Norge så dyr? Kan det bli rasjonering? Skyldes de høye prisene nye utenlandskabler? Kan vi slutte å selge strøm til Europa? Og ikke minst: hva gjør regjeringen for å hjelpe? Disse og andre spørsmål kan du få svar på her. ⬇️

Olje- og energidepartementet (Norge)'s cover photo

Olje- og energiminister Terje Aasland har i dag bedt NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat om å etablere en rapporteringsordning for de store vannkraftprodusentene i Sør-Norge. Det legges opp til at produsentene ukentlig må rapportere hvordan de bruker vannmagasinene.\n\n– Jeg har i dag bedt NVE om umiddelbart å fatte vedtak om å pålegge produsentene å rapportere hvordan de bruker vannmagasinene. Vi trenger bedre oversikt over produksjonen av regulerbar kraft, slik at vi fortløpende kan vurdere ytterligere tiltak for å sikre forsyningssikkerheten i Sør-Norge den kommende vinteren og våren, sier Aasland.\n\n

– Vi kan gå en tøff vinter i møte med høye strømpriser. Dette bekymrer mange. Også meg. Det skal ikke være tvil om at energimyndighetene umiddelbart vil gjennomføre tiltak dersom det blir vurdert som nødvendig, skriver olje- og energiminister Terje Aasland i en kronikk i Aftenposten.

For at vi ikke skal måtte bygge ut unødig strømnett i Norge er det viktig at vi bruker det nettet vi har mest mulig effektivt. Fra i dag innføres det en nettleiemodell som gjør at det skal lønne seg for den enkelte å flytte det forbruket som enkelt kan flyttes⚡️Ved å spre strømbruken kan du både spare penger og du gjør strømnettet vårt en tjeneste. \n\nLes mer: regjeringen.no/no/aktuelt/justerer-innforingen-av-ny-nettleiemodell2/id2920706/

Laster...
Laster...