Person / Aktør:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Olje- og energidepartementet (Norge)

Innlegg:
Norge er nå en viktig energileverandør til Europa, men for at vi skal kunne sikre kraftforsyningen og nå klimamålene, kan vi ikke være en øy for oss selv. Vi må finne løsningene på tvers av landegrenser. \n\nNorge er et foregangsland på fangst og lagring av karbon (CCS), og dette vekker stor internasjonal interesse. \n\nTorsdag 27. oktober kommer EUs energikommisær, Kadri Simson, til Norge og deltar blant annet på CCUS-konferansen. Der møtes industri, akademia og andre interessenter møtes for å diskutere løsninger og europeisk samarbeid for CCS. \n\nhttps://www.regjeringen.no/id2936152/

Postet:
2022-10-26 15:48:19

Delt innhold:
Sammen kan vi utgjøre en forskjell
Olje- og energiminister Terje Aasland hadde dette innlegget på trykk i Dagsavisen 25. oktober 2022.