Person / Aktør:
Olje- og energidepartementet (Norge)
Olje- og energidepartementet (Norge)

Innlegg:
Frå 1. november innførast nye og strengare reglar for marknadsføring av straumavtalar, samt nye krav til opplysningar som forbrukarane skal få på straumfakturaen. Endringane skal gjere det enklare for forbrukarane å orientere seg i straummarknaden🔌

Postet:
2022-10-04 14:39:20

Delt innhold:
No blir det enklare for straumkundane å orientere seg
Frå 1. november innførast nye og strengare reglar for marknadsføring av straumavtalar. Endringane skal gjere det enklare for forbrukarane å orientere seg i straummarknaden.