Beta
Søket ga 493 treff.
Arbeiderpartiet
2023-09-05 13:28:54

Vi vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber til alle! Vi får til mer sammen enn hver for oss.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-05 09:50:22

Et historisk løft for alle familier som har barn i barnehagen!🧒👦\n\nFra 1. august 2024 reduseres maksprisen i barnehagen fra 3000 til 2000 kroner i måneden. En barnefamilie med to barn vil kunne spare rundt 23 000 kroner hvert år, sammenlignet med 2021.\n\nPrisen senkes ytterligere 500 kroner for de som bor i de mest spredtbygde kommunene (kommunegruppe 5 og 6).\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-04 18:05:27

Lurer du på hva du skal stemme 11. september? Her er noe av det Arbeiderpartiet har sikret i regjering. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk #valg2023 #valg23

Arbeiderpartiet
2023-09-04 12:33:43

Husk å bruke stemmeretten din, selv om uka er travel. Du kan forhåndsstemme til og med 8. september eller på valgdagen 11. september.\n\nStem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap. Godt valg🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-04 09:54:12

100.000 unge står utenfor arbeid og utdanning. Med vår ungdomsgaranti gjennom Nav, skal alle unge som trenger det få hjelp til å fullføre utdanning og komme i arbeid!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-03 14:05:07

Søndag skal fortsatt være annerledesdagen. Vi sier nei til høyresidas snikinnføring av søndagsåpne butikker!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-03 08:51:10

Trygghet for gode tjenester starter med fagfolkene. Vi vil ha kjente fjes og faste ansatte i eldreomsorgen! \n\nVi får til mer sammen enn hver for oss🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-02 09:05:10

Alle fortjener en trygg og aktiv alderdom. Vi får til mer sammen enn hver for oss!🌹\n\n#arbbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-01 12:21:06

En sterk offentlig helsetjeneste, styrt av fellesskapet og finansiert over skatteseddelen, er avgjørende i kampen mot økte sosiale og geografiske forskjeller og et todelt helsevesen.👩‍⚕️🏥👨‍⚕️\n\nVi får til mer sammen enn hver for oss. Stem Arbeiderpartiet 11. september!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-31 14:35:08

Er du fortsatt usikker på hva du skal stemme?🗳 Her er ti gode grunner til å velge Arbeiderpartiet!\n\nVi får til mer sammen enn hver for oss🌹 Godt valg!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-31 12:30:56

Vi prioriterer vår felles velferd i en tid med økte kostnader. Det gjør vi fordi vi mener alle fortjener både trygghet og muligheter. Her er noen eksempler som viser hvordan vi satser på de minste, og dermed satser på fremtiden.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-30 20:42:31

I dag lever over 100.000 mennesker med demens i Norge, og antallet vil øke i årene som kommer. Trygghet og forutsigbarhet er viktig for Jan Runar og andre personer med demens. Derfor er vi opptatt av å sikre gode demenskoordinatorer i alle kommuner og gode tilbud til aktiviteter, sånn som for eksempel demenskor❤️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-29 12:28:10

Alle skal få psykisk helsehjelp når de trenger det.🌹 På NRKs folkemøte i Tromsø spurte David om hvordan vi kan få til et godt lavterskeltilbud uten lang ventetid. Det er viktig, og derfor er vi i gang med en opptrappingsplan for psykisk helse. Tilgjengelig lavterskeltilbud i alle kommuner, hvor man ikke trenger henvisning for å få hjelp, er helt essensielt.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-28 13:21:34

Forhåndsstem Arbeiderpartiet i dag!🌹\n\nNå er det kun to uker igjen til valgdagen 11. september. Frem til og med fredag 8. september kan du forhåndsstemme i alle kommuner i Norge. Vi har blitt med Emil Stenhaug til stemmelokalet, hvor han viser hvor enkelt det er!✅\n\nGodt valg!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-27 11:55:07

Vi satser på økt heltid og styrka kompetanse for de som arbeider i eldreomsorgen!\n\nDet skal være trygt å bli eldre i Norge. Derfor satser vi på fagfolk i hele og faste stillinger, faste team av ansatte slik at de eldre møter kjente fjes i hverdagen, aktivitetsgaranti og en egen ordning for helseteknologi. Det vil sikre vår felles eldreomsorg for framtida. 👩‍⚕️🧑‍⚕️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-26 19:43:44

Det skal være trygt å bli eldre i Norge. Derfor prioriterer vi fagfolk og kompetanse for god kvalitet i eldreomsorgen. Neste år skal vi bruke 300 millioner kroner neste år på 1500 nye sykehjemsplasser, i tillegg til å\n🧑‍⚕️ Utvide Tørn-prosjektet som hjelper kommuner å få flere ut i hele og faste stillinger og nye arbeidsformer som gir fagpersoner mer tid med de eldre\n👩‍⚕️ Øke andelen hele og faste stillinger.\n👨‍⚕️Styrke det forebyggende og helsefremmende arbeidet med faste team, aktivitetsgaranti, og en egen ordning for helseteknologi.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-26 19:20:58

Det skal være trygt å bli eldre i Norge! Neste år vil vi sette i gang med bygging av ytterligere 1500 nye sykehjemsplasser. Totalt har vi lagt til rette for 3500 nye sykehjemsplasser siden vi kom i regjering 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-25 14:26:20

Alle eldre skal kunne leve trygge og aktive liv. Da trenger vi gode aktivitetstilbud, trygg omsorg og god helsehjelp!\n\nVi vil:\n🌹 Sikre at eldre som kan og vil får bo i egen bolig lengst mulig\n🌹 Legge til rette for at det finnes gode aktivitetstilbud og møteplasser\n🌹 Gi trygghet for en sykehjemsplass når man trenger det\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-08-24 11:13:42

Arbeid til alle har alltid vært jobb nummer én. Det er gjennom arbeid vi legger grunnlaget for velferden.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...