Person / Aktør:
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Parti: AP

Innlegg:
Alle eldre skal kunne leve trygge og aktive liv. Da trenger vi gode aktivitetstilbud, trygg omsorg og god helsehjelp!\n\nVi vil:\n🌹 Sikre at eldre som kan og vil får bo i egen bolig lengst mulig\n🌹 Legge til rette for at det finnes gode aktivitetstilbud og møteplasser\n🌹 Gi trygghet for en sykehjemsplass når man trenger det\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Emneknagger:

Postet:
2023-08-25 14:26:20