Beta
Søket ga 5544 treff.
Jon Helgheim
2018-05-03 23:10:07

@JuneLarsson @frp_no @dagsnytt18 Ingen internasjonal forpliktelse å gi skolegang til personer uten lovlig opphold. Alle med lovlig opphold har rett til skolegang etter dagens regelverk.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:08:59

@knutberg Rettigheter man har, har man, men det finnes mange som har lyst på rettigheter mannlige har, da har man bare lyst på dem. Skolegang for ulovlige innvandrere er noe noen har lyst på, det er ingen rettighet.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:07:28

@storkvalen Barnekonvensjonen gjelder selvsagt alle, men det er ikke ansett som brudd på denne dersom oppholdet uten skolegang er kortvarig.

Jon Helgheim
2018-05-03 23:06:08

@storkvalen Jo, det gjelder bare ungdom som har ulovlig opphold. Ungdom under 18 år med lovlig opphold har rett til skolegang, det gjelder også mindreårige med midlertidig oppholdstillatelse.

Laster...
Laster...