Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@storkvalen Jo, det gjelder bare ungdom som har ulovlig opphold. Ungdom under 18 år med lovlig opphold har rett til skolegang, det gjelder også mindreårige med midlertidig oppholdstillatelse.

Postet:
2018-05-03 23:06:08