Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@JuneLarsson @frp_no @dagsnytt18 Ingen internasjonal forpliktelse å gi skolegang til personer uten lovlig opphold. Alle med lovlig opphold har rett til skolegang etter dagens regelverk.

Postet:
2018-05-03 23:10:07