Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@storkvalen Barnekonvensjonen gjelder selvsagt alle, men det er ikke ansett som brudd på denne dersom oppholdet uten skolegang er kortvarig.

Postet:
2018-05-03 23:07:28