Person / Aktør:
Jon Helgheim
Jon Helgheim
Parti: FRP

Innlegg:
@knutberg Rettigheter man har, har man, men det finnes mange som har lyst på rettigheter mannlige har, da har man bare lyst på dem. Skolegang for ulovlige innvandrere er noe noen har lyst på, det er ingen rettighet.

Postet:
2018-05-03 23:08:59