Beta
Søket ga 479 treff.
Hårek Elvenes
2023-05-08 18:45:07

Flott å se at mange har heist flagget i dag 8.mai🇳🇴! Russlands invasjon og barbariske krigføring i Ukraina har igjen minnet oss om at fred og frihet ikke kan tas for gitt. Norge har flere ganger gjennom historien måttet kjempe for å vinne og gjenvinne sin frihet og selvstendighet. Slike perioder kan komme på ny. Det gjelder og være forberedt!

Hårek Elvenes
2023-05-08 09:27:56

I dag markerer vi 8. mai🇳🇴. Jeg synes Nordahl Grieg sier det så presist: "Frihet og liv er ett"!

Hårek Elvenes
2023-04-27 10:29:30

Vi befinner oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, og 3. mai legger Forsvarskommisjonen frem sine råd og veivalg for å trygge Norge fremover.\n\n– Kommisjonens rapport blir startskuddet for forsvarsdebatten frem mot den nye Langtidsplanen for forsvarssektoren som skal vedtas av Stortinget neste år, sier forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes.\n\nHer kan du lese mer om Høyres forventninger: https://hoyre.no/2023/04/27/hoyres-forventninger-til-forsvarskommisjonen/

Hårek Elvenes
2023-04-22 17:10:45

Vinter og sommer i skjønn forening i Marka i dag😄! Noen på ski, andre på syklel👍! Tørre grusveier i vinterlandskap er sjelden å oppleve!

Hårek Elvenes
2023-04-20 20:01:26

Fullt kjør dagen lang😄!!

Hårek Elvenes
2023-03-26 10:36:10

Advarte landsmøtet mot å endre norsk basepolitikk, og ble hørt😄.

Hårek Elvenes
2023-03-22 08:01:16
Nordens dag 2023: Med krig i nærområdene, hvor går Norden?

Nordens dag nærmer seg. Start dagen med en god frokost og sinnrik samtale om det nordiske samarbeidet i en usikker tid, moderert av Hilde Sandvik («Norsken, svensken og dansken»).

Hårek Elvenes
2023-03-14 12:59:17

Stortinget vedtar idag en femårig støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kr. Rødt vil ikke bidra med militær hjelp. Det hadde ikke eksistert et Ukraina idag dersom Rødts linje hadde vunnet frem!

Hårek Elvenes
2023-03-11 12:57:29

Sverige hjemsøkes av mareritt🇳🇴😄🇸🇪!

Hårek Elvenes
2023-03-08 13:50:39

Det gjelder å øke produksjonen av ammunisjon!

Hårek Elvenes
2023-03-04 14:33:40

Norfolk🇳🇴🇺🇸!

Hårek Elvenes
2023-03-01 08:04:47

14 timers dag i New York! 😄

Hårek Elvenes
2023-02-25 15:31:44

Perfekt skidag, verken mer eller mindre!👏😄

Hårek Elvenes
2023-02-17 20:33:46

Ble «forært» «Minnesota-pass» av Christina Carleton, direktøren på Norway House i Minneapolis, under et besøk på Stortinget i dag. Et særdeles hyggelig og interessant møte med bla digital omvisning i det nye bygget til Norway House i Minneapolis, som Dronning Sonja nylig åpnet. Et senter for formidling og utvikling av de sterke historiske, kulturelle og økonomiske båndene mellom Norge og Midt-Vesten. Tradisjon og historie står naturligvis sentralt, men her vektlegges også det moderne Norge🇳🇴🇺🇸. Senteret markedsfører norsk kunst og kultur, og legger til rette for videreutvikling av de gode forbindelsene mellom Norge og Midtvesten innen næringsliv og akademia. Norway House...

Hårek Elvenes
2023-02-16 11:00:16

SKRIVER OM 50 ÅR MED UTVEKSLING MELLOM HV OG NATIONAL GUARD I MINNESOTA\n\nI er det 50 år siden Heimevernet startet samarbeidet US National Guard. Hvert år drar norske HV-soldater og HV-ungdommer fra hele landet til Minnesota for å øve med amerikanske instruktører.\n\nSamtidig kommer amerikanske «HV-soldater» til Norge for å trene i et barsk norsk klima. Minnesota var neppe et tilfeldig valg av område. De kulturelle båndene mellom Norge og Minnesota er sterke, og Minnesota er delstaten i USA med flest (om lag 850 000) norskamerikanere.\nForholdet til USA og samarbeidet med USA er avgjørende for norsk sikkerhet. Den amerikanske sikkerhetsgarantien er...

Hårek Elvenes
2023-02-14 13:01:42

INNSPILL TIL FORSVARSKOMMISJONEN\nDenne våren legger den første forsvarskommisjonen på om lag 30 år frem sin rapport, og kort tid etter presenterer forsvarssjefen et nytt fagmilitært råd. Norge står overfor viktige forsvars- og sikkerhetspolitiske veivalg i en tid preget av krig på europeisk jord.\n\nDerfor har Høyres referansegruppe til forsvarskommisjonen de siste månedene jevnt og trutt gjennomført møter med relevante aktører tilknyttet forsvarssektoren, og oppdatert seg på relevante problemstillinger som må tas stilling til i det kommende arbeidet, blant annet med tanke på lærdommer som melder seg i kjølvannet av krigen i Ukraina. \n\nI dag har referansegruppa en kronikk om denne tematikken...

Hårek Elvenes
2023-02-11 08:49:18

Høyre 34,6 % i dagens måling i Nationen og Klassekanpen👍😄! Best ever for Høyre😊!

Hårek Elvenes
2023-02-05 16:23:55

Hærens hovedkampsystem fornyes og forsterkes. Landmaktutredningen i 2017 konkluderte med en mekanisert brigadstruktur med stridsvogner. Gjeldende Langtidsplan for forsvaret vedtatt i 2020 stadfestet dette, og Stortinget vedtok i desember 2021 og avsette vel 19 mrd.kr til innkjøp av nye stridsvogner. Nå er antall vogner og leverandør valgt. Et langt lerret er i ferd med å bli ferdig bleket!

Hårek Elvenes
2023-02-02 11:08:18

Registerer 31% til Høyre i blodfersk meningsmåling i NRK/Aftenposten😄!

Hårek Elvenes
2023-02-01 20:06:52

Jeg «grillet» forsvarsministeren i Stortingets spørretime i dag om Forsvarssjefens lekkede forslag om ikke å opprette en ny maritim innsatsskvadron i Ramsund, som Stortinget vedtok i 2020.

Laster...
Laster...