Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:

Postet:
2023-04-27 10:29:30

Delt innhold:
Vi befinner oss i den mest alvorlige sikkerhetspolitiske situasjonen siden andre verdenskrig, og 3. mai legger Forsvarskommisjonen frem sine råd og veivalg for å trygge Norge fremover.\n\n– Kommisjonens rapport blir startskuddet for forsvarsdebatten frem mot den nye Langtidsplanen for forsvarssektoren som skal vedtas av Stortinget neste år, sier forsvarspolitisk talsperson Hårek Elvenes.\n\nHer kan du lese mer om Høyres forventninger: https://hoyre.no/2023/04/27/hoyres-forventninger-til-forsvarskommisjonen/