Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Uttaler meg i saken. Dette går for tregt. Det er krig i Europa. Etterspørselen etter ammunisjon er mangedoblet, og Nammo er en av fem store produsenter av ammunisjon i Europa. Kontrakten med Nammo burde være klar innen Stortinget skal behandle saken.

Postet:
2023-05-10 16:46:25

Delt innhold:
Norge ble hyllet for gigantavtalene om artilleriammunisjon. Så ble det stille.
Nok artilleriammunisjon ar avgjørende for Ukraina, og Norge har lovet å levere ammunisjonen. Nå anklages regjeringen for å «sitte på hendene».