Person / Aktør:
Hårek Elvenes
Hårek Elvenes
Parti: H

Innlegg:
Stortinget vedtar idag en femårig støttepakke til Ukraina på 75 milliarder kr. Rødt vil ikke bidra med militær hjelp. Det hadde ikke eksistert et Ukraina idag dersom Rødts linje hadde vunnet frem!

Postet:
2023-03-14 12:59:17