Beta
Søket ga 252 treff.
Arbeiderpartiet
2022-03-23 13:42:59

Norske bedrifter med over 50 ansatte må for første gang rapportere om bruk av deltidsansatte og forskjeller i lønn og lederposisjoner mellom kvinner og menn. – En nøkkel til mer likestilling i arbeidslivet, sier likestillingsminister @trettebergstuen.💪🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk #likestilling

Arbeiderpartiet
2022-03-21 13:02:08

I dag er det verdensdagen for Downs syndrom. Mange har på forskjellige sokker for å markere dagen og vise at vi alle er både veldig like og samtidig helt unike.\n\nArbeiderpartiet vil blant annet gjøre FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne til en del av norsk lov. Fordi alle er like mye verdt og skal ha de samme mulighetene til å delta i samfunnet, uavhengig av funksjonsevne. #arbeiderpartiet #politikk

Lene Westgaard-Halle
2022-03-19 10:56:14

Mat på menyen 😄 Besøk hos 🐄, 🥛, 🌾 og 🍔!\n.\n.\n.\n#rogaland #cow #cowgirl #landbruk #farm #milk #foodstagram #mill #norway #norge #politikk #politics

Arbeiderpartiet
2022-03-11 12:22:01

Hele Norge eksporterer! Nå skal myndighetene, næringslivet og virkemiddelapparatet jobbe tett sammen for å øke eksporten utenom olje og gass med 50 prosent innen 2030. Vi har lyttet til næringslivet og følger nå opp med en rekke nye tiltak som raskere skal ta oss til målet➡️\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-03-08 12:45:47

Et likestilt arbeidsliv, trygghet på jobb, trygghet i hjemmet og trygghet i møte med helsevesenet er nødvendig for å leve et godt liv. For Arbeiderpartiet er denne tryggheten likestillingskamp!💪 Hva er din viktigste likestillingssak?\n\n#kvinnedagen #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-03-08 07:25:39

Gratulerer med kvinnedagen! Kampen for likestilling fortsetter💪🌹\n\n#kvinnedagen #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-28 18:23:28

1. mars er fristen for å søke VGS! Elise Waagen, vår utdanningspolitiske talsperson, har noen tips til deg som ikke har bestemt deg enda. Husk å søke! 😄\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-28 15:03:34

🇺🇦\n\n#standwithukraine\n#🇺🇦\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-09 16:43:41

Nå starter vi en storstilt satsing på havvind! \n\nMer kraft inn i det norske markedet vil legge til rett for lavere strømpriser, sikre mer kraft til samfunnet og utvikling av norsk industri, og det vil bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet🌹 \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-07 11:29:59

Folk skal merke en forskjell med ny regjering. Det er avgjørende for å lykkes i nord. Og Norge lykkes bare om vi lykkes i nord!🌹 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-04 12:34:13

I dag er det verdens kreftdag – og regjeringen prioriterer arbeidet med kreft. 🌹\n\nDet skjer mye viktig fremover, både nasjonalt og internasjonalt. Vi skal lage en ny nasjonal kreftstrategi som blant annet setter ambisjoner for å desentralisere deler av kreftbehandlingen, for kapasitet til å utføre gentesting tidligere i behandlingsforløpet og for å styrke ettervernet. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-02-03 12:19:47

Nordområdene er Norges viktigste strategiske satsingsområde! 💪🌹\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-01-27 10:00:35

Pandemien og mer bruk av hjemmekontor gjør at færre har reist. Det kan også føre til endringer i kollektivtilbudet i framtida, men dersom rutetilbudene kuttes for mye for tidlig, risikerer vi å miste reisende som ellers ville kommet tilbake og reist kollektiv igjen. Nå er vi, Sp og SV enige om å kompensere for tapte billettinntekter fram til august. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-01-26 12:05:28

Vi styrker det psykiske helsetilbudet ved å gi mer til lavterskeltilbud i kommunene og forebyggende tiltak for studenter. Det er vi, Senterpartiet og SV enige om. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-01-25 15:32:56

Studentenes strømstøtte er nå 100% stipend. Det er vi og Sp enige med SV om. #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2022-01-24 14:13:48

Vi trenger flere lærere! Derfor er det galt å stenge ute søkere til lærerutdanningen med høyt karaktersnitt som har styrken sin i andre fag enn matematikk. Fra nå av må derfor søkere ha enten minst 40 skolepoeng og karakteren 3 i matematikk og norsk, eller minst 35 skolepoeng, 3 i norsk og 4 i matematikk. #arbeiderpartiet #politikk

Høyre
2021-12-26 14:02:11

Ine -- Marie -- Eriksen -- Søreide! 📢 #navn #hoyre #politikk

Arbeiderpartiet
2021-12-18 08:55:33

Vi foreslår en ny lønnsstøtteordning for bedrifter som er hardt rammet av nasjonale smitteverntiltak. Ordningen skal bidra til å holde flere i arbeid og skape mer trygghet inn mot jula!🌹 Les mer om ordningen her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/ny-lonnsstotteordning/id2892833/ #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2021-12-11 12:27:06

Den siste tiden har vært vanskelig for mange med skyhøye strømpriser. Nå får vanlige folk en ordning hvor en andel av strømkostnadene kompenseres av staten. 🌹 #arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2021-11-17 15:17:41

Vi skal kutte maksprisen for barnehagene for første gang siden 2013, samtidig som vi skal heve kvaliteten. 👦👧 Forskningen er tydelig på at gode barnehager gir bedre integrering, bedre språkkunnskaper og en god start for alle barn. Derfor er en av våre viktigste satsinger å få flere barn i barnehagen. #arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...