Beta
Søket ga 493 treff.
Arbeiderpartiet
2023-09-25 14:05:05

I sin tale på Arbeiderpartiets landsstyre snakket @jonasgahrs om hvordan Arbeiderpartiet og de vi representerer skal komme sterkere tilbake. Det har vi gjort før. Og sammen skal vi gjøre det igjen.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-19 14:30:22

Hjelp skal være lett tilgjengelig når det trengs! Derfor vil vi sikre 3 milliarder kroner over ti år til vår opptrappingsplan for psykisk helse som blant annet skal gå til tilgjengelige og gode lavterskeltilbud.\n\nEt av hovedmålene i planen er at barn og unges selvrapporterte psykiske helseplager skal reduseres med 25 prosent.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-19 10:10:31

Alle barn og unge har rett til et trygt og godt skolemiljø uten mobbing! Derfor vil vi sette av 35 millioner kroner til en kraftfull og konkret pakke som skal bidra til et bedre skolemiljø.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-18 14:12:31

Over 90 prosent av alle førsteklassinger går nå på SFO!👏\n\nFra høsten 2022 innførte vi 12 timers gratis SFO i uken for alle førsteklassinger, og nå øker deltakelsen på 1. trinn i alle fylker sammenlignet med skoleåret 2021-2022. Fra august 2023 innført vi også 12 timer gratis SFO for 2. trinn.\n\nAlle barn skal få muligheten til å delta i leken, læringen og fellesskapet etter skoletid, uavhengig av foreldrenes lommebok!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-10 12:11:07

Rettferdig omfordeling og mindre forskjeller🌹 Vi får til mer sammen enn hver for oss. Stem Arbeiderpartiet!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-10 08:01:39

Nå er valget ditt! Stem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-09 19:49:13

Arbeid til alle er jobb nummer én! Når flere av oss jobber, får vi til mer og vi skaper større verdier. Det er helt grunnleggende for vår felles velferd🌹 \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-09 11:04:05

En aktiv næringspolitikk som skaper jobber og kutter utslipp! Vi vil øke de grønne investeringene, øke eksporten fra fastlandet og kutte klimagassutslipp.🌱🌍\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Fremskrittspartiet
2023-09-08 17:00:06

Staten tar inn stadig mer i moms på mat, i en tid hvor folk flest får stadig mindre i lommeboken. VI ønsker derfor å kutte matmomsen med 50%, så folk har mer igjen til å betale sine løpende utgifter. Stem FrP 11. september.\n\n #valg2023 #fremskrittspartiet #politikk #matmoms

Arbeiderpartiet
2023-09-08 16:32:04

Det skal bli lettere å jobbe mer praktisk og variert i skolen!\n\nVi vil gi 8 milliarder kroner til en støtteordning for kommuner som vil utvide, bygge om eller pusse opp skoler, tilbygg eller utstyr som krever større investeringer. 🌹\nOrdningen har en total ramme på 8 milliarder, som etter planen fases inn med 1 milliard hvert år til 2031.\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-08 14:50:35

En tredjedel av mikroplast i norsk natur kommer fra gummigranulat, de svarte kulene i kunstgresset! Vi er opptatt av at fotballbanen fortsatt skal være den viktige inkluderingsarenaen for store og små i hele Norge, men uten utslipp av mikroplast. Derfor setter vi nå av 5 millioner kroner til en storstilt kartlegging av landets kunstgressbaner for å finne ut av hva man kan bytte ut gummigranulaten med.⚽️👏\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-08 11:59:08

Under høyreregjeringen økte maksprisen i barnehage hvert eneste år. Vi snur trenden; aldri før har barnehageprisen vært lavere!\n\nFra 1. august 2024 koster det omtrent like mye å ha TO eller flere barn i barnehagen som det kostet å ha bare ett barn i barnehage under høyreregjeringen.\n\nVi får til mer sammen enn hver for oss.🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-08 07:35:08

Alle barn skal få tett og tidlig oppfølging, slik at de lærer å lese, skrive og regne.📚📝 Derfor vil vi styrke laget rundt eleven og satse på flere kvalifiserte lærere! \n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-07 18:21:08

Maksprisen i barnehagen reduseres fra 3000 til 2000 kroner i måneden fra 1. august 2024. En barnefamilie med to barn vil kunne spare rundt 23 000 kroner hvert år, sammenlignet med 2021.\n\nPrisen senkes til 1500 kroner måneden for de som bor i de mest spredtbygde kommunene (kommunegruppe 5 og 6).\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-07 15:19:39

Alle skal få psykisk helsehjelp når de trenger det. Vi setter av tre milliarder kroner til en opptrappingsplan for psykisk helse som skal sette standarden i ti år fremover!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-07 11:08:35

8. september er siste mulighet til å forhåndsstemme! På selve valgdagen må du stemme i kommunen du var folkeregistrert til og med 30. juni. \n\nStem Arbeiderpartiet for trygghet, muligheter og fellesskap!🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-07 08:08:53

Skolen er en fellesskapsarena! Vi vet at nivådeling i skolen øker de sosiale forskjellene. Vi vil heller ha flere lærere, en mer praktisk skole, og følge opp hver elev ut fra de behovene eleven har.🌹\n\nBilder fra @tv2nyheter sin partilederdebatt 6. september 2023.\n\n#arbeiderpartiett #politikk

Fremskrittspartiet FrP
2023-09-07 07:00:00

Staten svømmer over av penger i en tid hvor prisene øker på det meste. Med økte matpriser får staten økt inntekt på moms. FrP vil ha halv matmoms slik at folk får mer å rutte med. Det har vi råd til!\n\n #valg2023 #fremskrittspartiet #politikk #matmoms

Arbeiderpartiet
2023-09-06 15:40:09

Vi skal sikre en sterk offentlig fellesskole for å gi alle barn like muligheter.🏫🎒 Vi får til mer sammen enn hver for oss!\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Arbeiderpartiet
2023-09-06 11:15:28

Vi trenger en mer praktisk skole! Vi setter derfor av 120 millioner kroner til en tilskuddsordning som går til å gjøre skolen mer variert, slik at elevene kan lære mer og trives bedre. 🌹\n\n#arbeiderpartiet #politikk

Laster...
Laster...