Beta
Søket ga 649 treff.

Utenriksdepartementet endrer reiserådet og fraråder nå alle reiser til Russland.

Regjeringen setter av inntil to milliarder kroner til humanitær støtte og vil gi militært utstyr til Ukraina. Regjeringen slutter seg også til EUs sanksjoner og vil trekke oljefondet ut av Russland.

Statsminister Jonas Gahr Støre, finansminister Trygve Slagsvold Vedum, utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Odd Roger Enoksen inviterer til pressekonferanse om krigen i Ukraina søndag 27. februar kl. 19.00.

Statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Odd Roger Enoksen kommenterer krigen i Ukraina, på Statsministerens kontor fredag om lag kl. 18.30.

– Angrepet vi nå ser er et angrep på Ukrainas frihet til å bestemme over eget land. Det er også et angrep på det frie, demokratiske Europa. Det er et angrep på en rettsorden som verden bygger på for vår sikkerhet, sa statsminister Jonas Gahr Støre under pressekonferansen om Russlands angrep på Ukraina. Les hele innlegget her 👇

Statsminister Jonas Gahr Støre inviterer til pressekonferanse om situasjonen i Ukraina torsdag 24. februar kl. 13.30. Utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Odd Roger Enoksen vil òg vere til stades.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt uttrykte Norges uforbeholdne støtte da hun tok imot Ukrainas ambassadør Viacheslav Yatsiuk i UD i formiddag. – Jeg fordømmer på det sterkeste Russlands angrep på Ukraina. Angrepet er uberettiget, uprovosert og uansvarlig. Det er et klart brudd på folkeretten. Våre tanker går til dem som allerede har lidd for mye av denne konflikten og frykter at morgendagen vil bli mye verre, sier utenriksministeren.

Statsminister Jonas Gahr Støre held pressekonferanse om situasjonen i Ukraina kl. 14:00. Utanriksminister Anniken Huitfeldt og forsvarsminister Odd Roger Enoksen er òg til stades.

– Norge fordømmer på det sterkeste Russlands militære angrep på Ukraina. Dette angrepet er et alvorlig brudd på folkeretten og setter uskyldige menneskers liv i fare, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Torsdag innledet Russland en militær operasjon mot mål i Ukraina. – Russiske myndigheter har det fulle og hele ansvaret for å nå ha kastet Europa inn i denne svært mørke situasjonen. Russland må umiddelbart stanse sine militære handlinger og respektere Ukrainas suverenitet og territorielle integritet, sier statsministeren. – Vi står sammen med folket i Ukraina i denne forferdelige tiden.

– Selv når verden ser mørk ut og spenningen er høy, så må vi hegne om de kanalene og de møteplassene vi har. Slik som Kirkeneskonferansen, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt da hun talte til årets konferanse i dag. Les hele talen her 👇

Vi gratulerer Hans Majestet Kong Harald med 85-årsdagen! 📸 Jørgen Gomnæs / Kongehuset

Frykten for krig i Europa dannet bakteppet for årets tradisjonsrike sikkerhetskonferanse i München. Utenriksminister Anniken Huitfeldt og klima- og miljøminister Espen Barth Eide deltok på vegne av Norge. - Bare Russland sitter med nøkkelen for å unngå opptrapping av konflikten, sa utenriksministeren i München. UD har gjennom helgen gjentatt oppfordringen til norske statsborgere om å forlate Ukraina. Siden 1963 har den tradisjonsrike konferansen i München samlet statsledere, ministere, ledende eksperter og embetsmenn for å diskutere aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål. Konferansen bidrar til oppdatert debatt om sikkerhetspolitikk, som også berører norske interesser.

Situasjonen i Ukraina er uoversiktlig og kan eskalere uten forvarsel. UD fraråder derfor alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet. De siste ukene har vi sendt e-post og SMS til personer i Ukraina som har registrert seg på http://reiseregistrering.no og oppfordret dem til å bruke kommersielle utreisemuligheter. I underkant av 100 norske borgere har oppgitt at de er i Ukraina. Gjennom helgen kontakter UD alle på listen på nytt for å minne om reiserådet, få oversikt over hvor i landet de er og om de planlegger utreise. Vi oppfordrer alle som er på reise til...

Er du reiseklar? Vinterferien står for døren og mange skal reise utenlands for første gang på lenge. Men husk at mange land har fortsatt strenge innreiserestriksjoner og smitteverntiltak, så det er viktig å forberede seg godt før avreise. I appen Reiseklar har du lett tilgang til reiseinformasjon fra Utenriksdepartementet. Du kan også enkelt registrere reisen din direkte i appen. Da kan UD nå deg med viktig informasjon hvis noe alvorlig skulle skje der du er. Les mer om appen her: https://www.regjeringen.no/id2877128/ Ha en god og trygg reise! 📸: Ambassade de Norvège en France

Over en milliard mennesker, nærmere 15 prosent av verdens befolkning, har en eller annen form for funksjonsnedsettelse. Ressurssterke mennesker opplever at fordommer, stigma og barrierer fratar dem muligheten til å realisere drømmer og bidra til fellesskapet. Statsminister Jonas Gahr Støre er denne uken vertskap for det internasjonale toppmøtet Global Disability Summit. Samtidig lanserer utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim regjeringens strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne. Målet er at alle skal kunne delta i samfunnet på lik linje, på egne premisser. Les mer om strategien her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/lanserer_strategi/id2901235/ Foto: Medvind/Stine Østby

Hva president Putin vil gjøre i Ukraina fremover, vet ingen sikkert. Men vi kan slå fast følgende: Forsøk på tvangsdiplomati – der det er trusselen om militærmakt som benyttes som overtalelsesmiddel – er tilbake i Europa. Det gikk raskere enn vi kunne forestilt oss, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt blant annet i talen hun holdt for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) i dag. Les hele talen her 👇

På grunn av den alvorlige og uforutsigbare sikkerhetssituasjonen fraråder Utenriksdepartementet alle reiser til Ukraina og oppfordrer norske borgere til å forlate landet.

I Sør-Sudan står 80 prosent av delstaten Unity under vann etter tre år på rad med rekordstore oversvømmelser. Vannstanden går ikke ned selv midt i tørkeperioden, og i april/mai vender regnet tilbake. Situasjonen for befolkningen er prekær og behovet for hjelp enormt. Royal Norwegian Embassy in Juba besøkte nylig området. Norge støtter responsen økonomisk, blant annet gjennom FN-fondet CERF som ble opprettet for å kunne gi rask hjelp i nøds- og katastrofesituasjoner. Men på sikt vil klimatilpassing være helt avgjørende dersom folk skal fortsette å bo i dette området. Klimatilpassing og forebygging av klimarelaterte katastrofer er et prioritert område i...

Personer med funksjonsnedsettelse har de samme rettighetene og må få samme muligheter som andre! Statsminister Jonas Gahr Støre er vert for Global Disability Summit som starter 16. februar. Toppmøtet skal sikre at myndigheter, organisasjoner og privat næringsliv forplikter seg til økt innsats for personer med funksjonsnedsettelse. Finn ut mer her: https://www.globaldisabilitysummit.org/

Med to Oscar-nominasjoner har Verdens verste menneske allerede skrevet seg inn i norsk filmhistorie. Joachim Trier har skapt en internasjonal publikumssuksess som ikke bare berører en hel generasjon, men som minner oss om kinofilmens unike posisjon i å bringe mennesker sammen. Regissør Joachim Trier, produsent Andrea Berentsen Ottmar og skuespillere Anders Danielsen Lie og Renate Reinsve var i New York i januar for å promotere filmen i oppkjøringen til Oscar-nominasjonene. Jonas Gahr Støre møtte teamet til en prat om filmen og dens vei ut i verden sammen med presse og amerikanske samarbeidspartnere. Norsk film har nå et internasjonalt momentum. Dersom...

Laster...
Laster...